Wat wint u met een streng debiteurenbeheer?

Ondernemers pakken hun crediteuren- en debiteurenproblematiek steeds professioneler aan. Ondertussen worden 7 van de 10 facturen op tijd betaald. Het aantal faillissementen blijft nagenoeg elke maand dalen. En toch is niet alles rozengeur en maneschijn.

Bij heel wat bedrijven staat het water tot aan de lippen. De reserves zijn de voorbije jaren sterk aangetast. Voor veel van die ondernemingen is het vandaag belangrijk dat ze voldoende omzet realiseren die correct en conform de afspraak betaald wordt. Over het algemeen is immers een kwart van de faillissementen te wijten is aan klanten die slecht betalen.

De drie grootste problemen

1. Kmo’s grootste slachtoffers

Zeker in tijden waarin het economisch minder gaat, zijn kleine en middelgrote ondernemingen behoorlijk kwetsbaar. Zij moeten dikwijls het langst op hun geld wachten. Klanten verkiezen om grote en belangrijke leveranciers eerst te betalen. Kleinere leveranciers, die vaak over minder reserves beschikken, komen op de tweede plaats.

2. Niet verzekerd tegen wanbetalers

Als u fors hebt geïnvesteerd in machines, dan heeft u die ongetwijfeld goed verzekerd zodat schade niet voor onverwachte kosten zorgt. Hetzelfde geldt voor uw wagenpark. U stuurt uw medewerkers op pad met een bedrijfswagen die goed verzekerd is, want een ongeluk zit vaak in een klein hoekje.

Daarom is het behoorlijk verwonderlijk dat veel ondernemers het risico op wanbetaling over het hoofd zien en te weinig rekening houden met de gevolgen ervan. U wilt uw zorgvuldig uitgebouwde bedrijf toch niet over de kop zien gaan omdat uw klanten u niet betalen?

3. Nonchalant debiteurenbeheer

Waarom springt u nonchalant om met het risico dat klanten u niet (tijdig) betalen?  Het verlies dat u hierbij slikt, zal u pijn doen. Temeer omdat u zelf aan uw verplichten moet blijven voldoen tegenover uw medewerkers, uw leveranciers en bijvoorbeeld btw. Met andere woorden: als u de betalingen van uw klanten over het hoofd ziet, dreigt u zelf weg te zakken in drijfzand, waar u niet meer uit geraakt.

Drie wins bij de strikte opvolging van onbetaalde facturen

Nonchalance bij de opvolging van facturen, is vaak het begin van moeilijkheden. In veel gevallen moet u daarna heel wat tijd en energie steken in wat op dat ogenblik eigenlijk al een verloren zaak is.

Het is dus veel beter om kort op de bal te spelen en voor een strak proces van opvolging te zorgen. Een goed uitgedachte procedure die geïntegreerd is in uw bedrijfscultuur, kan u heel wat problemen besparen.

Het betekent ook dat u op minstens drie vlakken een grote return haalt uit uw inspanningen.

1. Klanten opvoeden

Klanten weten snel dat de opvolging van uw facturen heel belangrijk is en dat ze dus hun betalingen op tijd moeten doen. Nog altijd denken bedrijven dat een strakke opvolging van de onbetaalde facturen de klantenrelatie kan verzuren. Niets is minder waar. Uw klant zal beseffen dat u de zaken ernstig neemt en dat zorgt voor een prettige en vlotte samenwerking.

2. Geld ter beschikking om te investeren

Een bijkomend voordeel is dat uw cashflow niet onder druk komt te staan. U zult met andere woorden beschikken over geld om op het juiste moment investeringen te doen. In een snel veranderende wereld waarin de concurrentie even snel als onverwacht kan opduiken, is dit een belangrijk gegeven.

3. Tijd voor uw core-business

Een strakke opvolging van de facturen zorgt er ook voor dat uw bedrijf minder tijd en energie moet verspillen aan het achterna hollen van klanten. Zo komt er tijd en energie vrij voor uw kerntaken en strategische denkoefeningen.

Debiteurenkantoor geen overbodige luxe…

Een goed uitgebalanceerd acceptatieproces en een strak debiteurenbeheer is ten alle tijde noodzakelijk. Doe een risico-analyse van uw klanten en volg wanbetalers nauwer op. Slaagt u daar zelf niet, dan schakelt u best de hulp in van een externe partij, zoals een debiteurenkantoor. Want laten we duidelijk zijn. Vandaag doen de meeste bedrijven te laat een beroep op een incassobureau. Deze experts kunnen u helpen om het invorderingsproces van uw facturen te optimaliseren.

En dat is geen overbodige luxe, want volgens cijfers van de Intrum Justitia zou het bedrag aan onbetaalde facturen in ons land in 2015 liefst 8,4 miljard euro bedragen.