Digitale tools ondersteunen het inningsproces

De elektronische factuur heeft een gunstig effect op het gedrag van slechte betalers Kredietmanagers hebben een steeds groter arsenaal aan digitale hulpmiddelen tot hun beschikking. Op de voorbije Credit Expo viel vooral het aanbod aan betaalapps op. Hiermee moet het...

Verwijlinteresten: Wettelijke rentevoet vermeerderd met 10%

Wanneer de contractuele voorwaarden van een onderneming voorzien in de aanrekening van kosten voor niet tijdig betaalde facturen, mag de rentevoet niet hoger liggen dan de wettelijke rentevoet vermeerderd met 10%, zo wordt verduidelijkt in een tekst waarin...