Over eXago

Laat geen tijd verloren gaan en pas de flexibele aanpak van eXago toe. Als eXago zich engageert, krijg je antwoorden en resultaten.

Waarom

eXago wil ervoor zorgen dat gezonde bedrijven financieel gezond kunnen blijven functioneren.
Het middel hiertoe is klanten ertoe te bewegen om hun betalingen tijdig uit te voeren. Hierdoor kunnen bedrijven investeren in betere, innovatievere diensten of producten die hun klanten vooruit helpen in de 21ste eeuw.

Hoe

Wij willen een wijziging in de betalingsmoraal realiseren op zo’n wijze dat het voor onze klanten geen extra moeite kost. Op zo’n wijze dat de kost lager ligt dan een interne medewerker. Op zo’n wijze dat de betaling sneller binnenkomt dan bij eigen medewerkers. Op zo’n wijze dat u al vanaf de bestelling weet of het resultaat een ‘happy payment’ wordt.

Wat

Happy payment is our service! eXago volgt uw facturen op via haar eigen gespecialiseerd debiteurenplatform (eForos) of via uw applicatie. Mensen die speciaal getraind zijn om klantgericht met uw klanten om te gaan zorgen ervoor dat het geld op uw rekening terecht komt. Zonder omweg, dus zonder derde rekening. Hoe snel wil u dat uw klanten u betalen? Vraag het eXago?

Onze succesfactoren

Continuïteit
Het stijgende aantal faillissementen de laatste jaren brengt niet alleen kleine maar zeker ook grote bedrijven ernstig in de problemen. Maar liefst 25% van al dit falen is het gevolg van wanbetalers. Het is een feit dat een goed doorgedreven systeem van debiteurenopvolging de kans op dergelijk drama aanzienlijk verkleint.

Omdat continuïteit in opvolging zeer belangrijk is, beslissen bedrijven meer en meer om dit in handen te geven van professionals. Door ervaring weten deze mensen beter dan anderen signalen te onderscheiden die mogelijk op een probleem kunnen wijzen.

Maar er is meer: Geld op de rekening van uw klant brengt u niets op. Het kost u zelfs geld in de vorm van een krediet (kaskrediet, straight loan, investeringskrediet, …) en in de vorm van rentederving.
Een goed georganiseerd systeem van opvolging moet dit beperken.

Kostenbesparend
Een goed debiteurenbeheer brengt geld op.

Tijdig, systematisch & consequent: de sleutelwoorden van een bedrijf dat zich iedere dag toelegt op dat vlak. Wij stellen efficiënte, uitvoerbare oplossingen voor. Geen korte termijn visie maar een opvolgingssysteem waar u als bedrijf onmiddellijk de vruchten van plukt.

Vergeet niet dat u door actief uw debiteuren op te volgen u een rentevoordeel doet, daarenboven voorkomt u mogelijk ook faillissementen. Als extern bedrijf maakt u aan uw klanten duidelijk dat u het debiteurenbeheer serieus opneemt. eXago koppelt het voordeel van een externe firma te zijn aan haar ervaring. Door die ervaring onderscheiden we sneller een uitvlucht van een ware reden. Meer nog, wij zijn in staat klanten te blijven bellen totdat we ze werkelijk bereiken.

eXago werkt op uw tempo, wij passen ons aan: lopen de betalingstermijnen op, verhogen wij onze frequentie. En omgekeerd. Eenmaal eXago zich engageert, krijgt u antwoorden.

Controle
eXago ontwikkelde samen met Xtendit Solutions onder de leiding van de heer Dirk Hauwaerts een innoverende oplossing om de opvolging van debiteuren uit te sourcen zonder de controle te verliezen.

Door deze innovatieve software biedt eXago als enige speler op de markt u de mogelijkheid om 24 op 24 de handelingen omtrent uw wanbetalers te zien evolueren en in te grijpen daar waar u het nodig vindt.

eXago liet dit programma aanvullen met de mogelijkheid om zelfs de handelingen van de advocaat onmiddellijk in te geven. Zo weet u te allen tijde een waardeoordeel te maken van uw debiteurenportefeuille.

Via eXago online opvolging beschikt u over een interne medewerker die extern werkt en dit op een professionele manier zonder dat de loonkost uit de pan swingt.

Klantvriendelijk
Uw bestaande klantenbestand vertegenwoordigt de grootste waarde binnen uw bedrijf. Het spreekt voor zich dat hier zeer voorzichtig dient mee omgegaan te worden.

Wij starten onze opvolging vanuit deze gedachte. Terwijl we de klant overhalen om de openstaande rekening zo snel mogelijk te betalen, houden we steeds in het achterhoofd dat udeze klant niet wilt verliezen.

Ook hier biedt een extern bedrijf als eXago een groot voordeel. eXago kan doelgericht aan opvolging doen omdat zij als neutrale partner optreedt. De druk van de aanmaning komt er omdat wij net als externe ons daarin specialiseerden. De klant beseft dat het niet zomaar ‘vergeten’ zal worden. Toch is onze aanpak nooit ‘agressief of arrogant’. Te allen tijde wordt uw klant correct, neutraal en direct behandeld. Met zeer veel succes als resultaat.

Professioneel
Debiteurenbeheer gaat over geld met een impact op het bedrijfsrendement. Laattijdige betalingen beïnvloeden actief de liquiditeit van het bedrijf. Ondanks de belangrijke gevolgen beschouwen veel financiële managers dit toch nog als een taak van een administratief bediende.

Bij eXago weten we uit ondervinding dat dit zelden de meest efficiënte oplossing is. Dag in, dag uit met debiteuren omgaan uit de meest diverse sectoren zorgt voor ervaring en professionalisme.
Resultaat: uw geld komt veel sneller binnen.

Economen zijn het er trouwens over eens: Over tien jaar zullen de West-Europese ondernemingen zich toespitsen op hun core-business, alle niet core-activiteiten zullen uitbesteed worden… En u, wil u de toekomst missen!

Pricing
Bij eXago geen percentages op omzet of abonnementssysteem maar een transparant pricing. Voor de start maken wij u een duidelijke offerte omtrent de geschatte maandelijkse kost. Deze kost is een vast bedrag per call, per aangetekend schrijven, per … & in functie van de hoeveelheid op te volgen debiteuren. Hoe meer op debiteuren op te volgen, hoe lager de stukprijs…logisch!

Wil jij ook een beter rendement?

Ben jij ook geïnteresseerd en wil jij sneller en efficiënter werken? Wil jij een klantenvriendelijke opvolging van je debiteuren?

Ben je financieel directeur en wens je de DSO te verlagen of de liquiditeit en de cashflow te verbeteren?

Ben jij ook geïnteresseerd en wil jij sneller en efficiënter werken? Wil jij een klantenvriendelijke opvolging van je debiteuren?

Ben je financieel directeur en wens je de DSO te verlagen of de liquiditeit en de cashflow te verbeteren?

Een vraag?

Zit je met een vraag of vind je niet wat je zoekt? Aarzel niet om een vraag te stellen.