Particuliere wanbetalers beter beschermd door gratis aanmaning

Sinds 1 september 2023 is een nieuw onderdeel ‘schulden van de consument’ van het Wetboek economisch recht in werking getreden, die particuliere slechte betalers meer bescherming geeft. Wanneer je particuliere klant niet op tijd betaalt, ben je verplicht om een gratis betalingsherinnering (aanmaning) te sturen. Doe je dat niet, dan kan je later geen aanspraak maken op verwijlintresten of een schadebeding. Hieronder geven we je de belangrijkste zaken in deze wetswijziging mee.

Voor welke contracten geldt deze regel?

Deze nieuwe regelgeving, gepubliceerd in het Staatsblad (wet 04.05.2023, BS 23.05.2023) is van toepassing op alle contracten afgesloten vanaf 1 september 2023, maar heeft ook betrekking op alle schulden die ontstaan uit eerder afgesloten overeenkomsten, mits de betalingsachterstand optreedt vanaf deze datum. Voor zaken die je doet met andere ondernemers (B2B) verandert er niets. Daar kan je gewoon de ‘extra vergoedingen’ bovenop het factuurbedrag blijven vragen.

De inhoud van de aanmaning

De gratis herinneringsbrief moet aan bepaalde wettelijke eisen voldoen om als geldig beschouwd te worden. Zo is het cruciaal dat volgende zaken zeker in de aanmaning beschreven zijn: 

  • Verschuldigde saldo
  • Schadebeding (bedrag) dat geëist zal worden bij niet-(tijdige) betaling
  • Je naam en ondernemingsnummer als schuldeiser
  • Beschrijving van het product waarover het gaat en de datum van opeisbaarheid van de schuld
  • Termijn waarbinnen de factuur betaald moet worden voordat er kosten aangerekend worden

 

Betalingstermijn

Na het versturen van de aanmaning krijgt de klant nog 14 kalenderdagen om de factuur te betalen zonder extra kosten. Deze termijn wordt 17 dagen als je de aanmaning per post verstuurt. Bij elektronische verzending heeft de klant 15 dagen om te betalen. 

Indien de klant na deze periode nog steeds niet betaald heeft, dan kan je een door de wet geplafonneerde schadevergoeding (onder andere maximaal €20 voor een factuur tot € 150) en/of interesten (maximaal 10,5% voor het eerste semester van 2023) vragen als dat zo in je algemene voorwaarden staat.

💡Tip Stel dat je klant nu 30 dagen heeft om te betalen, dan kan je ten vroegste na 47 of 45 dagen interesten en/of een schadevergoeding vragen. Het is dus een slimme zet om de algemene voorwaarden voor je particuliere klanten aan te passen en te bepalen dat de vervaldag van je factuur bijvoorbeeld 7 dagen na de factuurdatum ligt of zelfs dat je factuur contant betaalbaar is. 

Met dank aan Jan Roodhooft, Advocaat, voor zijn inzichten in dit artikel.

Ontvang je graag meer informatie over deze kwestie of heb je vragen? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag verder.

Wil jij ook een beter rendement?

Ben jij ook geïnteresseerd en wil jij sneller en efficiënter werken? Wil jij een klantenvriendelijke opvolging van je debiteuren?

Ben je financieel directeur en wens je de DSO te verlagen of de liquiditeit en de cashflow te verbeteren?

Een vraag?

Zit je met een vraag of vind je niet wat je zoekt? Aarzel niet om een vraag te stellen.