Schade door wanbetalers: 700 miljoen in Limburg alleen

Unizo Limburg gaat een label invoeren voor kmo’s en zelfstandigen die zich engageren om hun facturen binnen de overeengekomen termijn te betalen. Het doel is de aanhoudende malaise in het betaalgedrag te doorbreken. Volgens berekeningen van Unizo en Graydon kosten wanbetalingen de Limburgse bedrijven naar schatting 700 miljoen euro, het equivalent van 1.400 jobs.

Unizo Limburg heeft zelf een peiling uitgevoerd naar het betaalgedrag. “We kunnen nu al stellen dat het er sinds 2017 niet beter op is geworden”, zegt directeur Studiedienst, Patrick Buteneers. “Betaaltermijnen van meer dan de gebruikelijke 30 dagen zijn schering en inslag. Vooral de grote ondernemingen en multinationals gooien hun gewicht in de schaal om langere betalingstermijnen af te dwingen. Drie van de vier kmo-bedrijfsleiders is ervan overtuigd dat multinationals hun machtspositie op dit vlak misbruiken en bewust te laat betalen. Sommige maken er een gewoonte van om de eerste aanmaning af te wachten. Betalingen tussen de 60 en 120 dagen na de afgesproken termijn komen vaak voor.”

Overheid

Leveranciers van de overheid krijgen steevast te maken met een hardnekkige begripsverwarring. “Voor de overheid begint de betalingstermijn van 30 dagen bij de ontvangst van de factuur, maar voorafgaandelijk is er ook nog een verificatietermijn die nóg eens 30 dagen bedraagt”, legt Buteneers uit. “Die verificatietermijn zou nodig zijn om de correctheid van de factuur na te gaan. Als Vlaams minister Lydia Peeters aankondigt om de facturen tot 20 dagen voor de vervaldag te gaan betalen, is dat in feite nog altijd 10 dagen te laat”, rekent Buteneers voor.

Maatregelen


Unizo pleit er daarom voor om de wet zo aan te passen dat betaaltermijnen nooit langer dan 30 dagen mogen bedragen. Dat is ook de wens van twee van de drie ondervraagden. Ook de verficatietermijn moet inbegrepen zijn in die totale betalingstermijn. “Het zou ook goed zijn om na te gaan hoe we verwijlintresten automatisch kunnen doen ingaan en verplicht extra moeten betaald worden”, zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg. “Want het is toch een kwestie van mentaliteit, en daar moeten we dringend wat aan doen. De schade voor de economie is enorm. Laattijdige betalingen zorgen voor liquiditeitsproblemen op korte en middellange termijn, en op langere termijn voor winstderving en jobverlies.”

Label

Om de negatieve spiraal te doorbreken, denkt Unizo Limburg er ook aan om een soort label voor ‘stipte betalers’ te ontwikkelen. “Als een aantal bedrijven met een dergelijk label daar mee kan uitpakken, en uiteraard hun belofte houden, kan dat een extra troef zijn”, zegt Bart Lodewyckx. “Andere bedrijven zullen sneller geneigd zijn om met hen in zee te gaan. Op die manier kunnen we zorgen voor een gezondere betalingshygiëne.”

Cfr. Kurt Meers – Made in Limburg