Méér dan 8% aanrekenen, mag wél!

Het wettelijke tarief voor klanten die hun facturen te laat betalen, bedraagt thans 8%. Wil dat zeggen dat slechte betalers er nu goedkoper van afkomen?

Geen gratis bank.

Het is niet omdat bepaalde klanten krap bij kas zitten dat ze mogen verwachten dat ze uw facturen wel wat later mogen betalen zonder extra kosten.

Wat heeft u afgesproken? Klanten die uw facturen niet op tijd betalen, weten dat ze bij u nalatigheidsinteresten en een schadebeding riskeren. Dat staat immers met zoveel woorden in uw algemene voorwaarden. Afspraken zijn afspraken. Herinner uw klanten er meteen in uw eerste rappel aan dat die nagekomen moeten worden.

Let op! Een rechter beschouwt nalatigheidsinteresten tegen 18% algauw als overdreven, 12% bv. kent al sneller genade. Met een schade¬beding van 20% riskeert u zelfs helemaal buiten de prijzen te vallen. Over¬drijven in die percentages, heeft dus weinig zin.

Tip. Vermeld wel zeker dat die extra’s er automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling bij komen. Zo mag u meteen vanaf de vervaldag van uw factuur die interesten en dat schadebeding aanrekenen.
Het wettelijke tarief daalt. Dat is inderdaad het geval. Dat wettelijke tarief wordt regelmatig herzien. Door de lage inflatie en zelfs beperkte deflatie van de afgelopen maanden is dat tarief thans gekelderd tot 8%.
Toch meer dan 8% aanrekenen? Absoluut. Voor zover er in uw algemene voorwaarden een ander percentage staat, moet u zich van dat wettelijke tarief immers niet te veel aantrekken. Staat er daarin bv. dat u slechte betalers (op jaarbasis) 10% nalatigheidsinteresten aanrekent, dan heeft die ‘afspraak’ immers voorrang op het wettelijke tarief.

Let op! Een rechter zal 12% nu wellicht sneller overdreven vinden. Het is echter aan uw advocaat om dat desgevallend in te schatten.

Tip 1. Ondertussen kunt u, als uw algemene voorwaarden toch 12% nalatigheidsinteresten voorzien, in uw rappels gemakkelijkheidshalve ¬verder 1% interesten aanrekenen per (begonnen) maand vertraging.

Tip 2. Dat dalende percentage voor nalatigheidsinteresten heeft geen uitstaans met uw schadebeding. Het kan dus geen kwaad dat uw algemene voorwaarden een forfaitaire vergoeding van bv. 10% voorzien.