De kleine lettertjes op uw bestelbons aanpassen?

Vaak is in de algemene voorwaarden op een bestelbon bepaald welke rechtbank bevoegd is in geval van betwisting. Hoe formuleert u dat dan het best en moet u aan dat beding uiterlijk op 01.10.2019 iets wijzigen?

Welke rechter is bevoegd?

Opnemen in uw algemene voorwaarden? De meeste algemene voorwaarden bepalen dat de rechter in uw buurt bevoegd is als er geschillen zouden opduiken. Dat is het zgn. forumbeding. Meestal is dat de laatste bepaling in de algemene voorwaarden.

Zo’n bepaling kan u nadien kosten besparen… Dat er een rechter in de buurt bevoegd is, is immers een tijdsbesparing voor uw advocaat. Voor hem is het gemakkelijk als hij niet telkens heel het land hoeft te doorkruisen voor rechtszaken tegen klanten. Hij kan dan ook verschillende slechte betalers samen voor de rechter laten komen. De rekening van de advocaat zal voor u daardoor in principe lager liggen. Het is dus zeker aan te raden om dat te voorzien in uw algemene voorwaarden…

In welke contracten precies? U kunt niet voor alle geschillen zelf een rechter naar keuze bepalen. Huurgeschillen bv. worden altijd behandeld door de vrederechter van de ligging van de woning. Het heeft dan ook geen enkele zin om in het huurcontract een andere vrederechter aan te duiden. In uw bestelbon is zo’n clausule wél geldig…

Aanpassing nodig tegen 01.10.2019?

Mogelijk is een andere vrederechter bevoegd. In september-oktober verandert er heel wat in de territoriale bevoegdheden van de vredegerechten (wet van 25.12.2017 over de hervorming van de gerechtelijke kantons, KB 07.04.2019, BS 10.04.2019) . Het vredegerecht Herentals wordt op 01.10.2019 afgeschaft. De gemeenten van het oude kanton Herentals worden allemaal ondergebracht onder het kanton Westerlo, behalve Herenthout, dat naar het kanton Heist-op-den-Berg gaat. Anderzijds wordt de gemeente Hulshout, die nu nog onder het kanton Westerlo valt, dan ondergebracht onder het kanton Heist-op-den-Berg.

Aanpassing nodig? Verwijzen uw algemene voorwaarden naar een specifiek vredegerecht, ga dan zeker na of dit vredegerecht na 01.10.2019 nog bestaat. Ligt uw bedrijf bv. in Herentals, dan staat er in uw algemene voorwaarden misschien wel dat het vredegerecht van Herentals bevoegd is. Vanaf 01.10.2019 moet u dat dan wijzigen naar Westerlo of Heist-op-den-Berg.

Let op!  Als u dit niet aanpast en het aangeduide vredegerecht afgeschaft is, gaat u voor uw geschillen immers waarschijnlijk naar de vrederechter van de gemeente van uw klant moeten gaan.

Formuleer het meteen ruim genoeg… Niet alle zaken moeten immers voor de vrederechter komen. Professionele klanten die u niet betalen, moet u immers voor de ondernemingsrechtbank brengen. Om goed te zijn, zou u dus zowel moeten bepalen welk vredegerecht, welke rechtbank van eerste aanleg en welke ondernemingsrechtbank bevoegd is. De kans is bovendien groot dat al deze rechtbanken op verschillende plaatsen gelegen zijn. U speelt het best op veilig door het ineens ruim genoeg te formuleren.

Nieuwe clausule. Voorzie bv. volgende ruimere clausule: “ Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de maatschappelijke zetel van onze zaak/vennootschap zijn bevoegd in geval van een geschil ”.

Tip:  Formuleert u het zo, dan bent u tenminste gerust dat u geen enkele rechtbank vergeet en hoeft u ook de precieze plaats niet te vermelden.