Uw klant wil na de dagvaarding nog een afbetalingsplan…

Uw advocaat dagvaardt een klant die uw facturen niet correct betaalt. Die klant contacteert u nadien, omdat hij toch nog wil betalen of een afbetalingsplan wil. Kunt u die zaak dan nog afblazen en wat is er daarbij van belang?

Een klant die u niet betaalt

Een laatste kans om te betalen. Volgt u de invorderingsprocedure voor onbetwiste schulden van uw professionele klanten, dan zal de deurwaarder uw klant een laatste kans geven om te betalen.
Dagvaarden voor de rechtbank? In dat geval schiet de klant misschien pas wakker nadat hij de dagvaarding van uw advocaat in zijn bus kreeg. Hij contacteert u, omdat hij nog wil betalen of een afbetalingsplan wil.

De zaak laten stopzetten? Als de klant u dan meteen betaalt, dan kunt u inderdaad een akkoord met hem sluiten en de zaak laten stopzetten. Uw advocaat kan de zaak dan ‘laten doorhalen’, stopzetten dus. Wilt u uit de kosten komen, dan is het uiteraard van belang dat hij niet enkel de factuur zelf betaalt. U heeft immers al heel wat kosten gemaakt voordat u de zaak voor de rechter brengt.

Aandachtspunten bij stopzetten zaak

Interesten en schadebeding. Als u met de klant overeenkomt om de zaak stop te zetten indien hij u betaalt, dan wilt u wellicht dat die niet alleen de bedragen betaalt van de facturen die nog openstaan, maar ook de interesten en de schadevergoeding die u in uw algemene voorwaarden voorziet wegens laattijdige betaling.

Rechtsplegingvergoeding. Overleg met uw advocaat welke kosten hij al maakte, o.a. voor de dagvaarding. U kunt wel moeilijk een volledige rechtsplegingvergoeding aanrekenen. De wet voorziet in zo’n geval – als de zaak toch nog zou voorkomen – een lagere rechtsplegingvergoeding. Bij volledige betaling na inschrijving op de rol bedraagt de rechtsplegingvergoeding 1/4 van het basisbedrag met een maximum van € 1.200.
Rolrechten. Dit is een extra aandachtspunt sinds 01.02.2019. Tot voor kort moest u bij het uitbrengen van de dagvaarding de rolrechten al betalen. Het is echter sinds 01.02.2019 de rechtbank die in het eindvonnis beslist wie die rolrechten moet betalen. Die rekening komt nu dus pas nadien.

Let op!  Als er geen vonnis komt, dan zullen die rolrechten door u als eisende partij betaald moeten worden. U zal dus uiteindelijk na afloop van het proces nog een rekening krijgen. De rolrechten bedragen € 50 voor de vredegerechten en € 165 bij een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbank. Het maakt daarbij niet uit wat het bedrag van de vordering is, en ook niet of het gaat om een dagvaarding, een verzoekschrift of een kortgeding.

Nog een afbetalingsplan toestaan?

Zaak niet stopzetten dan. Vraagt uw klant een afbetalingsplan, dan is het beter dat u de zaak gewoon verder laat lopen. Het akkoord dat u dan met hem sluit over het afbetalingsplan, kan dan in een vonnis opgenomen worden. Dat heeft als voordeel dat u meteen al een vonnis heeft voor het geval uw klant zich later niet aan het plan houdt.

Let op!  Sluit u een akkoord over de afbetaling, voorzie dan zeker een clausule dat het integrale bedrag verschuldigd is bij niet tijdige betaling van één schijf.

Tip.  Bij het afbetalingsplan hoeft u de rolrechten niet in te calculeren. De rekening daarvan zal na het vonnis nu eenmaal toch naar uw klant gaan.