Foute factuur verplicht te verbeteren?

Na de laatste kwartaalaangifte liet uw boekhouder u weten dat er een aantal niet-conforme facturen in uw boekhouding zitten en dat de btw-aftrek daarop bij een controle geweigerd kan worden. Moet u die dan zo snel mogelijk laten verbeteren?

Geen btw-aftrek als de factuur niet-conform is?

Zoals u weet, legt de btw-wetgeving bepaalde vormvereisten op om de beroepsmatige btw te kunnen recupereren. U moet nl. een factuur kunnen voorleggen die een heleboel verplichte vermeldingen bevat (art. 5, §1 KB nr. 1) . Wanneer één van die verplichte vermeldingen er niet op staat, kan de btw-controleur – volgens de letter van de wet – de btw-aftrek voor die factuur weigeren.

Sinds eind 2017 is de Btw wat soepeler hierin. Dat is het gevolg van Europese rechtspraak, die stelt dat een factuur eigenlijk niet meer is dan een middel om na te gaan of de voorwaarden voor uw btw-aftrek vervuld zijn. U mag zich m.a.w. ook nog op andere informatie (bv. offerte of bestel- of leveringsbon) baseren om uw btw-aftrek aan te tonen (HvJ, 15.09.2016, C-516/14 en C-518/14, Barlis en Senatex) .

Correcties zelfs nog tijdens lopende btw-controle mogelijk.

Dat is het gevolg van die soepelere visie. De Btw aanvaardt sindsdien dat u zelfs nog tijdens een btw-controle een gecorrigeerde factuur en/of andere aanvullende bewijsstukken voorlegt om zo de onvolledige of onregelmatige facturen aan te vullen of te corrigeren. Lukt u dat, dan behoudt u uw recht op btw-aftrek (Ci.RH. 2017/C/64, 12.10.2017) .

Tip:  Hoewel voorkomen beter is dan genezen, heeft u dus nog tijd om desgevallend een verbeterde factuur te vragen.

Een verbeterde factuur is zelfs niet altijd verplicht!

Dat blijkt uit een ander arrest van het Hof van Justitie (HvJ, 13.12.2018, C-491/18, Mennica Wroclawska) . Dat arrest bevestigt nogmaals dat voor de btw-aftrek niet alleen de factuur zelf van belang is, maar ook de aanvullende informatie die u geeft. Maar wat meer is, het Hof stelt deze keer expliciet dat als de factuur onvolledig is, maar aangevuld wordt met inlichtingen door de btw-plichtige zelf, die informatie volstaat voor de btw-aftrek. Een verbeterende of gecorrigeerde factuur opvragen is dus ook geen noodzaak meer, zo u genoeg info heeft om de btw-aftrek te verantwoorden.