Uw voorwaarden toepassen als ze op uw facturen staan?

Uw klant heeft uw algemene voorwaarden vooraf niet uitdrukkelijk goedgekeurd. Mag u die dan ook toepassen indien ze op de achterzijde van de factuur staan? Hoe zit dat precies en wat werd er gewijzigd op 01.11.2018?

Gelden uw algemene voorwaarden?

Van belang als er discussie is… Is er discussie met een klant, bv. omdat hij u niet tijdig betaalde, dan volgt er nogal eens een discussie waarbij van belang is of uw algemene voorwaarden al dan niet van toepassing zijn. Daarin staan meestal bepalingen die voordeliger zijn dan de ‘gewone’ toepassing van de wet. Het is dan van belang dat u kunt bewijzen dat uw algemene voorwaarden gelden ten opzichte van die éne klant.

Om welke klant gaat het precies? Dat is dan in zo’n geval belangrijk. Gaat het om particuliere klanten, dan gelden uw algemene voorwaarden immers enkel indien uw klant die gekregen heeft vóór het sluiten van het contract, bv. omdat ze op de achterzijde van de offerte of bestelbon stonden. U moet bovendien kunnen bewijzen dat ze de voorwaarden aanvaard hebben. Het is daarom van belang dat de klant de bestelbon of offerte tekent en er bij zijn handtekening staat dat hij ook akkoord gaat met de voorwaarden.

Tip: Stuurt de klant een e-mail om te bestellen, dan is het van belang dat er daarin duidelijk staat dat de klant akkoord gaat met de voorwaarden.

Soepeler als uw klant een handelaar is! Een klant-handelaar moet ook wel uw algemene voorwaarden ontvangen hebben, maar het verschil is dat u niet moet bewijzen dat hij ze uitdrukkelijk aanvaard heeft.

Concreet. Voor een klant-handelaar volstaat het dus dat u bewijst dat hij bv. via e-mail uw offerte én algemene voorwaarden kreeg, ook al tekende hij die niet. Indien u beiden nadien het contract uitvoert zonder dat de klant-handelaar protesteert, dan kan dit gezien worden als een stilzwijgend akkoord met de algemene voorwaarden.

Ze stonden op achterzijde van factuur?

Is dat ook voldoende? Voor uw particuliere klanten niet. Het heeft voor hen weinig zin om uw algemene voorwaarden enkel op de achterzijde van een factuur op te nemen. Ze moeten die immers vóór het sluiten van het contract krijgen en er dan uitdrukkelijk mee instemmen.

Vaak wel voor handelaars. Indien een klant-handelaar nadien de factuur niet protesteert, mag u er immers van uitgaan dat de klant-handelaar akkoord ging met die algemene voorwaarden. Hij moet dan al zelf kunnen bewijzen dat dat niet zo was, wat meestal niet eenvoudig is.

Wat met vrije beroepen, vzw’s, …?

Dezelfde regel als voor particuliere klanten? Ook t.a.v. vrije beroepen en andere ondernemingen die niet als ‘handelaar’ beschouwd worden, gold tot nu toe de regeling die van toepassing is voor particuliere klanten.

Wijziging vanaf 01.11.2018: Vanaf 1 november 2018 geldt hetzelfde vermoeden dat speelt ten opzichte van handelaars voor alle ‘ondernemingen’. Dat zijn dan niet enkel meer handelaars, maar ook vrije beroepers, vzw’s, stichtingen, maatschappen, landbouwers, burgerlijke vennootschappen, beroepsverenigingen, enz. (wet van 15.04.2018).

Tip:  Dus niet enkel voor klanten-handelaars, maar ook voor deze hele groep is de voorafgaande ondertekening van uw algemene voorwaarden minder belangrijk vanaf 01.11.2018. Dat ze de voorwaarden tekenden, speelt enkel nog een rol als ze de factuur en de voorwaarden daarop protesteerden.