Uw gezinswoning beschermen in geval van een faillissement?

In de pers was te lezen dat maar liefst een op de zes zelfstandigen vreest failliet te gaan door de coronacrisis. Als u er ook niet gerust in bent, kunt u dan uw privégezinswoning nu nog beschermen tegen eventuele schuldeisers? Hoe regelt u dat en wat zijn daarbij een aantal aandachtspunten?

Hoezo, uw woning beschermen?

Risico bij een eenmanszaak. Werkt u niet via een vennootschap, dan is uw privévermogen jammer genoeg niet afgescheiden en staat u m.a.w. met heel uw vermogen in voor alle schulden die u maakt, dus ook uw beroepsschulden.

Een ‘worstcasescenario’. Mocht u dan als zelfstandige failliet gaan, dan zal de curator al uw eigendommen te gelde kunnen maken om uw schuldeisers te kunnen betalen. In het ergste geval kunt u dus ook uw woning kwijtraken…

Het type vennootschap is van belang! Werkt u via vennootschap, dan is uw privévermogen wel afgescheiden als u via een BV(BA) of NV werkt, maar niet als u bv. een VOF of een oude CommV heeft. Beroepsschuldeisers kunnen in dat geval niet alleen beslag leggen op de machines en voorraden van uw CommV maar – indien nodig – ook op uw privévermogen en dus ook op uw huis.

Hoe regelt u dat?

Via een notariële akte. Wilt u uw gezinswoning veilig stellen voor schuldeisers en dat zolang u leeft, dan moet u een zgn. verklaring van onbeslagbaarheid afleggen bij uw notaris. Hij maakt daartoe een notariële akte die hij vervolgens laat inschrijven op het bevoegde kantoor rechtszekerheid (het vroegere hypotheekkantoor).

Voor zo’n verklaring van onbeslagbaarheid moet u rekening houden met een kostprijs van zowat € 1.500.

Tip: Ook een zelfstandige in bijberoep kan die verklaring afleggen.

Let op! Uw inboedel is er wel niet door beschermd.