September 2019: 1.082 faillissementen

Gedurende de maand september 2019 gingen in België in totaal 1.082 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in september bedraagt 1.724; 796 voltijdse werknemers, 500 deeltijdse werknemers en 428 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5.208, een stijging van 21,1% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, stijgt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 28,1%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 23,2%; in de handel was er een stijging met 15,3% en in de horeca waren er 17,8% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 24,3%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een stijging met 17,8% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 34,6% en Brussel kent een stijging van 15,5%.

Bron: Statbel.be