Protest voor een deel van de factuur, de rest al betalen?

Uw leverancier rekent u te veel aan op zijn factuur en dus protesteert u die factuur. Moet u dan ook al aangeven hoeveel u wel wilt betalen? Betaalt u dan het best dat deel alvast of is het beter om nog niets te betalen?

U betwist een deel van een factuur

Snel protesteren blijft de boodschap. Speel kort op de bal als u niet akkoord gaat met een bepaalde factuur en protesteer zo snel mogelijk. Doet u dat niet, dan mag uw leverancier er immers van uitgaan dat u akkoord gaat met zijn factuur.
Protest voor deel van factuur. Uw protest moet voldoende concreet zijn; geef duidelijk aan waarom u precies protesteert. Dikwijls heeft het protest niet op de volledige factuur maar op een deel ervan betrekking.

Wat met het niet-betwiste deel?

De regel is uiteraard dat wie een factuur slechts gedeeltelijk protesteert, het niet-betwiste gedeelte wel degelijk moet betalen. Daar wordt al eens tegen gezondigd door meteen de hele factuur te protesteren en niets te betalen. In eerste instantie kan het een goede strategie zijn om nog even te wachten met de betaling, ook als u maar een deel van het factuurbedrag betwist. Dat kan bv. beter zijn om wat druk op de ketel te houden als u nog iets gedaan moet krijgen van die leverancier.

Liefst eerst een creditnota.

Wacht gerust even af of de leverancier het protest aanvaardt en een creditnota stuurt voor het betwiste deel. Velen vinden het immers nogal omslachtig om een factuur slechts gedeeltelijk in te boeken. Om het werk van de boekhouder eenvoudiger te maken, vraagt u misschien beter eerst een creditnota en/of aangepaste factuur.

Niet altijd duidelijk wat u precies moet betalen.

Het is immers niet altijd zo zwart-wit dat u meteen zelf kunt bepalen hoeveel er wél verschuldigd is, omdat de berekening soms complex is. U vindt bv. dat uw aannemer té veel uren gerekend heeft voor een bepaalde klus, maar u weet niet meteen precies wat wel redelijk is. Daarover moet dan wellicht nog wat onderhandeld worden.

Alvast het niet-betwiste deel betalen?

Daar wacht u ook het best niet te lang mee… Als de leverancier de druk verhoogt en het op een rechtszaak dreigt aan te komen, is een gedeeltelijke betaling vóór de zaak aangespannen wordt, wél degelijk aangewezen. Betwist dan alleen wat u meent te kunnen betwisten en betaal sowieso het gedeelte van de factuur waar u geen problemen mee heeft.

Misschien kunt u zo een rechtszaak vermijden.

Als uw leverancier een (groot) deel van zijn factuur al ontvangen heeft, zal de drempel hoger zijn om voor het betwiste deel nog een advocaat in te schakelen, zeker als dat dan nog maar een beperkte som is.

En u vermijdt extra kosten!

Indien de rechter u ‘in het ongelijk’ zal stellen voor het niet-betwiste deel, zal u ook voor dat deel moeten opdraaien voor de gerechtskosten en de rechtsplegingsvergoeding. U zal op dat deel ook interesten en mogelijk inningskosten moeten betalen. Ook de ‘inzet’ van het geschil wordt daardoor hoger, zodat de forfaitaire vergoeding voor advocatenkosten (rechtsplegingsvergoeding) in een hogere schijf komt. Die extra kosten kunt u vermijden door sneller al wat u niet kunt betwisten, te betalen.

Het maakt uw zaak bovendien geloofwaardiger. Het zal ook beter overkomen voor de rechtbank dat u niet als ‘wanbetaler’ beschouwd wordt. Dat komt immers ook de geloofwaardigheid van uw protest voor het betwiste deel ten goede.