Modernisering van finance: wat is het, en hoe gaat u ermee aan de slag?

In elk finance-gerelateerd magazine dat u opent, vindt u minstens één artikel over modernisering, transformatie of evolutie. De modernisering die de sector doormaakt gaat uiteindelijk alle financiële organisaties en afdelingen beïnvloeden, dat is zeker. Daarom vind ik het tijd om met dit artikel concreet te maken wat die modernisering inhoudt, en antwoord te geven op belangrijke vragen.

Waarom moet finance moderniseren?

Er zijn drie hoofdredenen waarom finance zou moeten moderniseren:

  • Finance staat middenin de organisatie. Voorheen hield de afdeling zich alleen bezig met financiële data. Maar door de groeiende vraag naar analytics, strategische inzichten en geïntegreerde rapportages in de gehele organisatie beheert finance nu in veel gevallen alle belangrijke bedrijfsstatistieken.
  • Groeiende behoefte aan wendbaarheid, flexibiliteit en samenwerking met andere afdelingen, waardoor de roep om modernisering steeds luider wordt.
  • Nieuwe IFRS-standaarden, zoals IFRS 9, 15, 16 en 17, vereisen steeds vaker gedetailleerde berekeningen en rapportages. Dat vraagt om versterking van uw data governance.

Aan moderne CFO’s de taak ervoor te zorgen dat data te allen tijde consistent, betrouwbaar, actueel en toegankelijk is – ongeacht de bron. Zodat ze betrouwbare (financiële) informatie kunnen bieden aan alle stakeholders. Sneller, efficiënter en tegen lagere kosten dan voorheen.

Wat levert modernisering op?

Modernisering is een proces met duidelijke resultaten. Uw onderneming wordt wendbaarder en concurrerender, uw team productiever en meer betrokken. Ook draagt het bij aan transformatie van de finance-functie: van droog rekenwerk naar een focus op strategisch leiderschap en betekenisvolle samenwerkingen, die direct bijdragen aan het operationele resultaat. De CFO wordt een businesspartner die de organisatie door uitdagingen heen loodst en groeikansen herkent.

Uit welke stappen bestaat de route naar modernisering?

Over het algemeen gelden de volgende stappen in de transformatie naar een moderne finance-organisatie:

  • Hoe staat het met de huidige finance maturity op het gebied van data, processen, mensen en strategie? Denk bijvoorbeeld na over hoe u data verzamelt, wat is de kwaliteit van data, welke taken of processen geautomatiseerd zijn of kunnen worden, en of u een talentstrategie of een uitgewerkte visie op modernisering heeft.
  • Identificeer de gebieden die verbetering of verandering nodig hebben.
  • Prioriteer activiteiten. Wat is nu noodzakelijk? Is er laaghangend fruit?
  • Stel een roadmap op om te bepalen hoe u de visie wilt realiseren.  Kijk vanuit de huidige situatie naar de gewenste situatie. Begin daarbij bovenaan het prioriteitenlijstje.
  • Stel een tijdlijn op en beoordeel wat er nodig is om de doelstellingen te realiseren.

Hoe kan technologie modernisering ondersteunen?

Om een waardevolle businesspartner te zijn en te voldoen aan veranderende verwachtingen, moeten moderne finance-professionals beschikken over de juiste vaardigheden en ondersteunende technologie. Momenteel vangen de meeste finance-organisaties hun volledige planning en control-cyclus echter af in meerdere losse applicaties, met elk hun eigen dataopslag en definities. Daardoor is de consistentie van data niet gegarandeerd, kunnen databronnen en veranderingen moeilijk worden getraceerd en is het onmogelijk om de vooruitgang van begin tot eind bij te houden. En ook het risico op menselijke fouten is aanzienlijk.

Een complete oplossing waarmee finance-professionals alle aspecten van de planning en control-cycli kunnen voorzien van analytics en inzichten, biedt uitkomst. Een centraal finance-transformatieplatform voor Enterprise Performance Management (EPM) combineert bijvoorbeeld diepgaande domeinexpertise, begrip van professionele workflows en intelligente technologieën. Zo’n platform waarin finance-professionals vrijwel alles zelf kunnen regelen, maakt het bovendien makkelijker om het gat tussen finance en IT te dichten. Uiteindelijk kan daarmee het afsluitingsproces met dagen of zelfs weken ingekort worden, en dalen de kosten van ICT-infrastructuur en onderhoud.

Hoe zit het met data governance?

Gary Simon, expert van het Modern Finance Forum (FSN), verwacht dat data governance de belangrijkste taak van de finance-afdeling wordt. Bij CCH Tagetik zijn we het daar volledig mee eens. Een informatiehub helpt de finance-afdeling om deze belangrijke taak efficiënt en effectief uit te voeren. In een centrale informatiehub worden alle gegevens opgevangen die nodig zijn in de planning en control-cyclus, en om vragen van stakeholders te beantwoorden. Zo kunt u financiële en operationele data tot in detail opslaan en inzetten om andere afdelingen van dienst te zijn. Naast opslag zorgt een informatiehub ook voor datavalidatie en -beveiliging en een single point of truth. Met een centrale informatiehub is uw afdeling volledig in control, zodat u de rol als businesspartner kunt pakken en andere afdelingen écht faciliteren.

Conclusie

Moderne technologie maakt het voor finance mogelijk om de groeiende berg aan data in de organisatie te combineren, verwerken en delen. Maar daar is wel een innovatieve manier van denken en doen voor nodig.

Bedrijven die deze cultuuromslag proactief en holistisch aanpakken, profiteren het meest van deze evolutie. Dat zie ik elke keer opnieuw. Nu is dus het moment om de moderniseringsroute van uw organisatie te plannen. Denk verder dan simpelweg voldoen aan regels. Stel bredere lange termijn doelstellingen op en ga aan de slag!