Interestvoeten bij betalingsachterstand

Transacties tegen betaling tussen ondernemingen onderling, en tussen vrije beroepers, zelfstandigen of non-profitbedrijven worden gekwalificeerd als handelstransacties. Om betalingsachterstand bij handelstransacties te bestrijden, kunnen ondernemers terugvallen op de wet die o.a. voorziet in een interestregeling.

 

Handelstransacties

Naast transacties tussen ondernemingen onderling, vallen ook transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties onder handelstransacties voor zover de overheidsinstantie de schuldenaar is en het over een beperkte opdracht gaat van minder dan 30.000 euro zonder btw.

In principe moeten facturen binnen de 30 dagen betaald worden. Die termijn begint te lopen vanaf de ontvangst van de factuur; of vanaf de ontvangst van de goederen/diensten of het uitvoeren van de werken; of na aanvaarding of controle en uiterlijk vanaf het aflopen van de verificatietermijn.

Ondernemingen kunnen echter een langere betalingstermijn afspreken in hun contracten onder strikte voorwaarden. Het moet redelijk blijven. Overheden kunnen dat niet en moeten dan bijzondere redenen inroepen en dan nog mag de betalingstermijn niet meer dan 60 kalenderdagen bedragen.

Helaas durft de betalingstermijn al eens verstrijken zonder dat er een betaling heeft plaatsgevonden. Dan worden interesten verschuldigd. Voor het tweede semester van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019 bedraagt de interestvoet in geval van betalingsachterstand bij de handelstransacties 8%. Dit was ook al zo voor het eerste semester van 2019 en tijdens het eerste en het tweede semester van 2018.

Voor interesten in het verleden (lees vóór 16 maart 2015) bestaat er nog een onderscheid tussen overeenkomsten gesloten vóór 16 maart 2013 en overeenkomsten gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013. Een overzicht van die toepasselijke interestvoeten en die van de verwijlintresten voor grotere overheidsopdrachten van meer dan 30.000 euro zonder btw kan u terugvinden op de portaalsite overheidsopdrachten van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning: publicprocurement.be.

 

Burgerlijke en handelszaken

Let op. Achterstallige betalingen in handelstransacties mogen niet verward worden met achterstallige betalingen in burgerlijke en handelszaken.

In burgerlijke zaken tussen zowel natuurlijke personen als tussen rechtspersonen, en in bepaalde handelszaken tussen ondernemers wordt de contractuele interestvoet toegepast maar als die er niet is, geldt de wettelijke interestvoet. Voor 2019 bedraagt die 2%.

 

Fiscale zaken

Nalatigheidsinteresten en moratoriuminteresten zijn dan weer een ander verhaal.

Belastingplichtigen die hun inkomstenbelastingen niet betalen binnen de wettelijke termijnen, zijn nalatigheidsinteresten verschuldigd: 4% in 2019.

Moratoriuminteresten zijn verschuldigd door de Staat bij terugbetaling van inkomstenbelastingen, voorheffingen, voorafbetalingen of nalatigheidsinteresten: 2% voor 2019.