Hoe kun je je gemiddelde betalingstermijn beperken?

De financiële gezondheid van je bedrijf kun je op talloze manieren registreren en beoordelen. Een daarvan is de Days Sales Outstanding of DSO, een indicatie van hoelang je gemiddeld op inkomsten moet wachten. Hoe korter de DSO, hoe sneller je uitgaven dus gedekt zijn door nieuwe inkomsten. Wij geven alvast enkele praktijkgerichte tips mee om de betalingstermijn of DSO te beperken en je kasstroom te verbeteren.

  1. Facturen meteen uitsturen

De makkelijkste manier om DSO te verkorten is door razendsnel te factureren. Stel: het duurt nu gemiddeld twee weken na de levering van een dienst of product om de factuur op te stellen en uit te sturen. Dan ben je eigenlijk zelf verantwoordelijk voor de lange betalingstermijn. Alleen al door de facturatie te automatiseren – en facturen vrijwel meteen te versturen – kun je tot twee weken van je DSO bijschaven. Pas je dit consequent toe, dan maak je makkelijk grote budgetten vrij om bijkomend te investeren in groei.

  1. Maak snel betalen aantrekkelijk voor je debiteurs

Snel factureren is één, maar uiteindelijk ben je nog altijd afhankelijk van je klant en diens bereidwilligheid om tijdig te betalen. Er zijn gelukkige enkele opties om de betaalbereidheid te vergroten:

  • Maak vooraf betalen mogelijk.
  • Geef klanten die snel betalen een korting. Zelfs een korting van 3 of 5 procent kan stimulerend werken.
  • Creëer duidelijke betalingsvoorwaarden en vermeld die op elke factuur.
  • Neem het creditcardnummer van klanten op in hun dossiers. Dan kun je zelfs een week tevoren aanrekenen. Let wel: hiervoor moet je je contracten aanpassen en met je klanten overleggen.
  1. Let op uw boekhouding: treed snel op bij wanbetaling

Wanbetalers hebben een buitenproportioneel grote impact op je DSO. Je kunt systematische wanbetalers uiteraard enkele beperkingen opleggen – zoals alleen nog betaling vooraf – maar soms is het beter om de samenwerking eenvoudigweg stop te zetten. Je verkoopt dan misschien iets minder, maar je bedrijf zal financieel wel gezonder zijn.

Kader de Days Sales Outstanding binnen je Cash Conversion Cycle

De Days Sales Outstanding is een van de factoren bij de berekening van de Cash Conversion Cycle (CCC). Dit kengetal drukt uit hoelang kapitaal vastzit in het aankoop-, productie- en verkoopproces. Met andere woorden: het totale aantal dagen dat een onderneming moet wachten op de inkomsten van een investering. Hoewel een lage DSO op zich ook een zinvolle Kritieke Prestatie-indicator (KPI) is, bekijk je de DSO – en de Days Inventory Oustanding (DIO) en Days Payable Outstanding (DPO) – het best in de juiste context, als onderdeel van de CCC.