Factuurvoorwaarden bij versnelde invordering

Bij de versnelde invordering van onbetaalde facturen kan er nooit meer dan 10% bovenop de hoofdsom geïnd worden. Uw facturen dan aanpassen of niet?

Die nieuwe incassomogelijkheid? Daar gaat het inderdaad om. Sinds 2 juli kunt u onbetaald gebleven facturen laten innen door een deurwaarder in plaats van daar eerst voor naar de rechtbank te moeten.

Een grote winst van tijd en geld dus!

U kunt wel niet zelf naar een deurwaarder stappen. Alleen uw advocaat kan deze versnelde invorderingsprocedure opstarten, dus daar moet u nog wel altijd even passeren.

Niet-betwist en klant-handelaar. Dat zijn effectief de twee belangrijkste voorwaarden. De klant mag uw factuur niet betwist hebben én hij mag geen particulier zijn. Is één van deze voorwaarden niet vervuld, dan zal u m.a.w. toch naar de rechtbank moeten als u uw factuur op geen enkele andere manier geïnd krijgt.

Maximaal 10% extra? Dat is inderdaad ook voorzien bij deze wijze van invordering. Naast de hoofdsom kan de deurwaarder m.a.w. maximaal 10% extra opeisen bij wijze van interesten en schadebeding. Van belang is dus wat u ter zake voorzien heeft in uw algemene voorwaarden.

Wat als u 12% interesten aanrekent? Dat lijkt dan inderdaad een probleem, maar dat is het niet. Die 12% is immers een tarief op jaarbasis. Laat u de deurwaarder echter zo snel mogelijk na de vervaldag in actie schieten, dan is er uiteraard nog geen jaar verstreken, maar hoogstens één of twee maanden. Het bedrag van de interesten én uw schadebeding samen zal dan m.a.w. niet meer bedragen dan 10% van de hoofdsom.

Factuurvoorwaarden aanpassen? Neen, tenminste niet wat het tarief van uw interesten en schadebeding betreft. Van belang is wel meer dan ooit om in een betaaltermijn te voorzien. De invorderingsprocedure via de deurwaarder kan immers pas opgestart worden als de factuur vervallen is of m.a.w. als de betaaltermijn verstreken is. Hoe korter u die termijn houdt, hoe sneller ermee gestart kan worden.

Voorziet u geen betaaltermijn, dan heeft de klant-handelaar sowieso 30 dagen tijd om te betalen. Ook de deurwaarder moet uw klant na die 30 dagen nog eens een maand de tijd geven. U bent dan al snel meer dan twee maanden verder. Voorzie dus een kortere termijn.