Even opletten als u zakendoet met Nederland!

Nieuw btw-nummer voor Nederlandse eenmanszaken vanaf 2020. Nog tot en met 31.12.2019 mogen Nederlandse eenmanszaken hun huidige zgn. omzetbelastingnummer gebruiken, maar vanaf 01.01.2020 mag dat niet meer. Dat nummer is niet conform de Privacyrichtlijnen en dus geldt er vanaf 2020 een nieuw zgn. btw-identificatienummer.

Het best vóór 31.12.2019 opvragen aan uw Nederlandse klanten/leveranciers? Ja, toch wel… Wordt er immers een verkeerd btw-nummer gebruikt vanaf 2020, dan kan dat de nodige negatieve gevolgen hebben.

Correct btw-nummer is altijd belangrijk voor de Btw. Dat weet u wellicht. Denk bv. aan het feit dat u na 01.01.2020 goederen levert aan een Nederlandse btw-plichtige klant. Dan geldt er in principe een btw-vrijstelling in het kader van een zgn. intracommunautaire goederenlevering, maar als u het foute, lees: het oude, btw-nummer op de factuur zet, dan kan de btw-vrijstelling niet toegepast worden (nieuw art. 39bis, lid 1,1°b W.Btw, wet van 03.11.2019, BS 13.11.2019) !

Tip.  Breng ook uw boekhouder op de hoogte en bezorg hem per klant/ leverancier het oude en het nieuwe btw-nummer. Hij heeft die nl. ook nodig voor uw btw-opgave en voor uw intracommunautaire opgave of zgn. IC-listing, die vanaf 01.01.2020 de nieuwe Nederlandse btw-nummers moet bevatten, ook al vonden de intracommunautaire leveringen nog plaats in 2019 onder het oude btw-nummer.