De voordelen van holistisch risicobeheer in bedrijven

De wereld ontwikkelt zich momenteel in een razend tempo. Globalisering en digitale hulpmiddelen winnen meer en meer aan belang. Voor bedrijven is een goed doordacht risicobeheer over de verschillende afdelingen heen dan ook meer dan ooit een uitdaging.

Traditionele businessmodellen zijn geneigd om de verantwoordelijkheid inzake risicobeheer toe te wijzen aan afzonderlijke departementen. Echte risk professionals ijveren voor een meer holistische aanpak over alle afdelingen heen. En met aandeelhouders die steeds meer transparantie eisen, zal een onderneming die georganiseerd is om risico’s te identificeren en te beheersen gemakkelijker lucratieve zakenrelaties aan zich binden.

De riskmanager

Om het risicobeheer in al uw departementen efficiënt te stroomlijnen schakelt u best een goed georganiseerde riskmanager in. De riskmanager zal bevoegd zijn voor de detectie en het beheer van risico’s in gans uw bedrijf. Deze persoon zal in eerste instantie een karakteristieke vragenlijst hanteren die een breed spectrum van risicogebieden benadert. Denk maar aan strategie, compliance, fraude, financiën, credit control, supply chain, IT en bedrijfsreputatie.

De riskmanager zal zijn bevindingen per afdeling op weergegeven in een risicomatrix of een heatmap. Die belicht de grootste zwakheden op basis van:

  • de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt
  • de verwachte impact ervan
  • en het vermogen om met potentiële problemen om te gaan.

 

De belangrijkste component: een goed gesprek

Toch zijn de antwoorden slechts een voorbereiding op de belangrijkste component van holistisch risicobeheer: een goed gesprek. Regelmatige gesprekken in het hoger management moeten discussies over individuele en overlappende risico’s bevorderen. Daarbij dient men rekening te houden met de risicotolerantie of de risk appetite die het bedrijf wil hanteren. Hierdoor kunnen ook groepsbeslissingen genomen worden om zeker te zijn dat elk departement zich bedient van oplossingen met beperkt risico. En dit in lijn met de doelstellingen van het bedrijf en zijn aandeelhouders.

Beter voorspellen en vermijden

Een gesynchroniseerde strategie als deze houdt een herverdeling van middelen in, staftraining en een nieuw beleid. Ze leidt op haar beurt tot een heldere communicatie en een intensieve samenwerking over de afdelingsgrenzen heen. Kmo’s en grotere bedrijven zullen op die manier beter geplaatst zijn om alles wat te maken heeft met wanbetalingen, kredietrisico’s, fraude of negatieve pers te voorspellen en te vermijden.

Bron: Filip Hendrickx