Creditnota is geen wonderoplossing!

Naarmate het jaar vordert en het aantal openstaande facturen toeneemt, groeit bij sommigen ook het idee om wanbetalers te crediteren. Waarom is dat geen goed idee?

Hoe kan crediteren nu een oplossing zijn? Dat is op het eerste gezicht inderdaad een vreemde redenering. Een klant betaalt zijn factuur niet en als ‘oplossing’ wordt de factuur dan gecrediteerd, met als gevolg dat de klant die factuur ook niet meer moet betalen. Een manier om aan uw centen te geraken is het dus zeker en vast niet…

Oninbaar en dus btw te recupereren? Daar gaat het effectief om. Is een factuur oninbaar geworden, dan mag die niet alleen afgeboekt worden, maar dan is ook de btw daarop terugvorderbaar. Wordt het aantal wanbetalers te groot, dan komen sommigen dus in de verleiding om deze te crediteren, om zo op zijn minst nog de btw die al betaald geweest is, te recupereren. Nochtans gaat dat niet zomaar…!

Wanneer is een factuur oninbaar voor de btw? U voelt de bui al hangen uiteraard. Het is m.a.w. niet omdat een klant uw factuur niet betaalt, dan die dan ook meteen oninbaar geworden is voor de btw. Vereist is met name dat de schuldvordering effectief als verloren beschouwd kan worden (art. 77, §1, 7° W.Btw). Dat is voor de btw zonder meer het geval als de klant failliet gegaan is of zich in gerechtelijke reorganisatie bevindt met vermindering van de schuldvordering. Een attest van de curator is niet langer vereist!

Niet failliet, dus wel inbaar? Neen, dat nu ook weer niet. Kunt u aantonen met o.m. aangetekende brieven, tussenkomsten van uw advocaat, enz. dat de schuldvordering verloren is, dan is de btw ook recupereerbaar. Uiteraard is dat al veel minder voor de hand liggend…

Een creditnota kan toch ook terecht zijn? Uiteraard. Dat is o.m. het geval als de klant de goederen teruggestuurd heeft of als de overeenkomst ontbonden is (art. 77, §1, 5° en 6° W.Btw). In principe is dat echter ook perfect te bewijzen.

Tip:
Ook een prijsvermindering is een valabele reden om een creditnota op te maken die recht geeft op een gedeeltelijke btw-recuperatie. Geeft u een klant die niet betaalt omdat hij ontevreden is over het product of de dienstverlening, een korting om uit de impasse te raken, dan is er dus op het vlak van de btw ook geen discussie. Het spreekt uiteraard voor zich dat prijsverminderingen van 100% ook niet door de btw-beugel kunnen, want dat wordt beschouwd als een schenking.