CFO’s in eurozone onzekerder over de economie

CFO’s in heel Europa blijven voorzichtig ten aanzien van de groei van hun bedrijf, waarbij het sentiment binnen de eurozone sterker verslechtert dan daarbuiten. Nederlandse CFO’s zijn daarentegen gemiddeld genomen positief. Dit blijkt uit een nieuwe Europese CFO survey van Deloitte.

Deloitte onderzocht het sentiment van 1.473 CFO’s uit 20 Europese landen. Twee derde van de CFO’s in Europa (63%) beoordeelt het algemene niveau van financiële en economische onzekerheid waarmee hun bedrijf wordt geconfronteerd als hoog. De CFO’s in de UK zijn het meest onzeker, 96% van hen beoordeelt de economische onzekerheid als hoog, terwijl twee derde van de Nederlandse CFO’s (68%) deze onzekerheid juist als normaal tot laag inschat.

Frank Geelen, partner en lead CFO-programma bij Deloitte: “Hoewel we over het algemeen optimisme zien bij Nederlandse CFO’s, blijft de uitdagende economische omstandigheden in Europa een centraal thema. Met name de onzekerheid bij CFO’s in de eurozone is in de afgelopen zes maanden gestegen, terwijl buiten de eurozone de onzekerheid juist iets is afgenomen.”

 

De risicobereidheid blijft op een dieptepunt

Slechts 20% van de Europese CFO’s denkt dat het nu een goed moment is om risico’s te nemen op hun balansen, het laagste niveau sinds het begin van de Europese CFO survey in het voorjaar van 2015.

Van de mogelijke factoren die in de komende 12 maanden een aanzienlijk risico voor hun bedrijf kunnen vormen, noemden de Nederlandse CFO’s respectievelijk ‘tekort aan geschoolde professionals’ en ‘economische vooruitzichten, groei en/of toenemende regelgeving’.

Hoewel 80% van de Nederlandse CFO’s de opkomst van protectionisme beschouwt als een risico dat hoogstwaarschijnlijk optreedt, vindt slechts 18% van de Nederlandse respondenten dit een groot risico voor hun eigen bedrijf. Het risico dat volgens Nederlandse CFO’s de grootste impact zal hebben, is een nieuwe crisis in de eurozone. Slechts 25% van de Nederlandse respondenten is echter van mening dat dit risico waarschijnlijk is, vergeleken met de 47% van de EU-CFO’s.

 

Kostenreductie

CFO’s blijven gemiddeld genomen gericht op op groei gerichte strategieën. In 12 van de 20 landen namen CFO’s meer expansieve dan defensieve strategieën op onder hun top drie prioriteiten. Kostenreductie wordt echter in steeds meer landen als belangrijkste strategie voor het komende jaar genoemd.

Opvallend is ook dat ‘digitalisering’ een van de drie belangrijkste strategische prioriteiten is in bijna een derde van de landen.

Frank Geelen zegt: “Het belang van digitalisering als een strategische prioriteit is de afgelopen twee jaar voortdurend toegenomen, ondanks de groeiende onzekerheid in Europa. Die bedrijven die kunnen identificeren hoe digitalisering hun organisatie kan transformeren, zullen beter gepositioneerd zijn voor de toekomst. ”

 

Over de survey

Dit is de negende editie van de Europese CFO-enquête van Deloitte, die zesmaandelijks plaatsvindt.

De survey verzamelt de bevindingen van enquêtes uitgevoerd door Deloitte member firms in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Duitsland, Griekenland, IJsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Rusland, Luxemburg, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.

In totaal hebben 1.473 CFO’s deelgenomen aan deze enquêtes, uitgevoerd tussen maart en april 2019.

De percentages die in het rapport worden gebruikt, worden gewogen naar het bbp om nauwkeurige vergelijkingen te maken, waarbij rekening wordt gehouden met de bbp’s van individuele landen in verhouding tot het totale bbp van de 20 deelnemende landen.