Betaling van een factuur uitstellen of afbetalingsplan vragen

Heeft u financiële problemen door de coronacrisis, dan kunt u een factuur van een leverancier mogelijk niet tijdig betalen. Kunt u uitstel van betaling of een afbetalingsplan bekomen en indien ja, hoe pakt u dat het best aan?

De betaling uitstellen?

Die factuur wat later betalen. Veel zelfstandigen stellen de betaling van hun facturen nu zo lang mogelijk uit. Aan de andere kant echter zitten uw leveranciers en dienstverleners zelf mogelijk ook achter de betaling.

Wat is de betalingstermijn? Is er hierover niets afgesproken, dan geldt een termijn van 30 dagen zoals voorgeschreven in de wet van augustus 2012. Kijk wel na of er geen andere termijn afgesproken was bv. in de algemene voorwaarden.

Coronacrisis is geen reden om later te betalen. Het feit dat u een factuur niet kunt betalen door de huidige financieel moeilijke situatie, is geen overmacht en op zich dan geen goede reden om later te betalen. Uw leverancier of dienstverlener is dus niet verplicht om uitstel te geven en u riskeert dat hij u extra interesten en boetebedingen oplegt.

Wat kunt u voorstellen?

U wacht het best niet tot de zaak voorkomt. Vraag het best zelf uitstel aan uw leverancier of dienstverlener. Zo zal hij misschien al minder kosten maken en kunt u zich allebei de kosten van een dure rechtszaak besparen. De kans dat hij daarop ingaat, is ook wel groot omdat hij momenteel door een rechtszaak te starten niet zo snel zijn centen zal zien.

Rechtszaken inleiden kan nu even niet. Dat geeft u in de praktijk alvast wel even respijt. Door de coronacrisis riskeert u in ieder geval minder snel een rechtszaak. Betaalt u na een aanmaning niet, dan kan de leverancier een ‘gewone’ dagvaarding instellen voor de (ondernemings)rechtbank. In theorie gaat dit vandaag nog steeds door. In de praktijk vinden er geen inleidingszittingen plaats en heeft de overheid ook alle pleitzittingen opgeschort tot en met 3 mei 2020. Op zo’n zitting worden zaken m.b.t. onbetaalde facturen meteen behandeld, maar ook dan kunt u nog een afbetalingsplan vragen.

Riskeert u de deurwaarder aan uw deur? Gaat het om een onbetwiste factuur, dan riskeert u dat de leverancier de snellere procedure voor de invordering via de deurwaarder instelt, de zgn. IOS-procedure. Krijgt u van de deurwaarder een betalingsbevel betekend, dan krijgt u één maand de tijd om te betalen, te betwisten of afbetalingstermijnen te vragen. Deze termijnen zijn in principe niet geschorst. Indien de deurwaarder effectief een betalingsbevel komt betekenen en de leverancier geen termijnen aanvaardt, kan het in principe op korte termijn uitgevoerd worden.

De deurwaarder gaat nu wel enkel op beslagronde voor zeer dringende zaken, wat misschien ook een incentive is om als schuldeiser wat ruimere afbetalingstermijnen te aanvaarden.

Welke termijn stelt u voor? Kent de rechter een afbetalingsplan voor, dan varieert de termijn naargelang hoe oud de facturen zijn, of er al eerder uitstel toegestaan is en volgens de algemene omstandigheden van de zaak en de plaatselijke gewoontes. De meeste ondernemingsrechtbanken staan in principe wel geen afbetalingen toe van langer dan een jaar. Vraagt u zelf een afbetalingsplan, dan spreidt u de afbetalingen wellicht dus het best over maximaal één jaar.

In het vonnis bij een afbetalingsplan staat dan meestal dat bij niet-naleving van de afbetalingen, alles opeisbaar wordt. Bovendien blijven de interesten doorlopen op het onbetaalde deel. Dat zijn dus min of meer standaardbepalingen in zo’n afbetalingsplan.