Bestellingen die niet kunnen doorgaan in coronatijden

Een klant had iets bij u besteld en had ook al een voorschot betaald. Nu wil hij die bestelling annuleren gezien de coronacrisis. Kan hij dat zonder meer doen of kunt u dan een vergoeding vragen? Wat met het betaalde voorschot?

Besteld vóór de coronacrisis

Kan de klant annuleren? Dat hangt uiteraard af van wat er afgesproken was. Misschien is er een mogelijkheid tot annuleren of opschorting voorzien in uw algemene voorwaarden. Is er geen regeling, dan beroept de klant zich misschien op de overmachtssituatie omwille van corona. Kan een bestelling definitief niet uitgevoerd worden wegens definitieve overmacht, dan kan de klant zijn bestelling immers ook annuleren. Het contract kan daarvoor (voor professionele klanten) wel een afwijkende regeling voorzien.

Gaat het inderdaad om overmacht? Er is sprake van overmacht als de overeenkomst onmogelijk uitgevoerd kan worden. Dat moet dan te wijten zijn aan omstandigheden die buitengewoon en onvoorzienbaar zijn, de gevolgen onvermijdbaar zijn en degene die zich erop beroept, mag zelf geen enkele schuld hebben aan de situatie. Die overmacht kan dus n.a.v. de coronacrisis dikwijls ingeroepen worden, maar niet altijd!

Betalingsprobleem is geen overmacht. Niet kunnen betalen is in de regel uitgesloten van het begrip ‘overmacht’ (Cass., 13.03.1947, Pas., 1947, I, 108) . Het feit dat de klant zonder geld zit, is geen overmacht. De overmacht moet slaan op het leveren van de goederen of het in ontvangst nemen door de klant.

Tijdelijk of definitief onmogelijk?

Van belang of overmacht definitief is of niet. Enkel als de overmacht definitief is, zal het contract geannuleerd worden. Bij tijdelijke overmacht is er enkel een opschorting. Een levering kan de klant misschien nu niet ontvangen, maar soms wel binnen enkele maanden. De coronamaatregelen zijn natuurlijk tijdelijk, dus een aantal bestellingen, boekingen, enz. kunnen gewoon opgeschort worden. Of dat mogelijk is, moet natuurlijk in ieder geval apart bekeken worden.