Algemene voorwaarden zijn strijdig met elkaar, wat dan?

Bij het ondertekenen van de bestelbon stelt uw klant zelf bepaalde eisen of stuurt hij zijn eigen aankoopvoorwaarden mee terug met de bestelbon. Welke voorwaarden gelden er dan uiteindelijk en wat wijzigt er hier binnenkort?

 

Afwijken van de voorwaarden?

Te nemen of te laten? Stel, bij het ondertekenen van de bestelbon stuurt uw klant zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden mee of hij stelt zelf bepaalde eisen. U had echter bij de bestelbon ook uw eigen algemene verkoopvoorwaarden toegevoegd. Die twee kunnen dan in tegenspraak zijn met elkaar…

Welke voorwaarden gelden dan? Daar kan nadien weleens discussie over zijn. Welke voorwaarden gelden, is nl. van belang om te bepalen welke rechtbank bevoegd is, welke klachttermijn er geldt, of er een schadevergoeding wegens laattijdige betaling verschuldigd is, enz.

Rechtspraak is niet eenduidig. Doorgaans wordt aangenomen dat in zo’n geval de laatst overgemaakte voorwaarden gelden. Er zijn echter ook rechtbanken die altijd de voorkeur geven aan de voorwaarden van de koper. Tot slot zijn er ook rechters die vinden dat geen van beide voorwaarden van toepassing zijn. Dat wijzigt wellicht binnenkort. Er is nl. een grondige wijziging op komst van het bestaand Burgerlijk Wetboek. Ook voor het contractenrecht liggen er nieuwe ontwerpteksten voor. Die moeten wel nog definitief goedgekeurd worden door het parlement. Wanneer ze effectief in werking zullen treden, is dus voorlopig onduidelijk.

Goed om te weten. Over het conflict tussen algemene voorwaarden is hierin voor het eerst een uitdrukkelijke bepaling voorzien. Indien er algemene voorwaarden zijn die strijdig zijn met elkaar, zijn de onverenigbare bepalingen niet van toepassing.

Let op!  Waar momenteel meestal aangenomen wordt dat de laatst overgemaakte voorwaarden gelden, zal dit bij de hervorming die eraan komt, niet langer het geval zijn.

Tip.  Zijn er onderhandelde voorwaarden, bv. voorwaarden die effectief in het contract, op de bestelbon of op de offerte staan, dan vallen deze buiten de discussie over onverenigbare ‘algemene’ voorwaarden. Het belang van de ‘kleine lettertjes’ vermindert dus…

 

Hoe gaat u daar het best mee om?

Beter om die discussie vooraf te vermijden. Gaat het om voorwaarden die echt essentieel zijn, dan verwerkt u die het best in de bestelbon zelf in plaats van ze te ‘verstoppen’ in de algemene voorwaarden. Ga na welke bedingen voor u zo belangrijk zijn dat u liever geen contract heeft dan een contract waarop ze niet van toepassing zijn.

Voorbeeld. Als u een uitvoeringstermijn voorziet en die enkel indicatief is, voorzie dit dan uitdrukkelijk in de offerte, de bestelbon of het contract en niet enkel in uw algemene voorwaarden. Zo kan er nadien ook geen discussie meer over zijn.

Desnoods nadien protesteren… Stuurt een klant bij een bestelling zijn algemene voorwaarden mee of stelt hij bepaalde eisen en gaat u daarmee niet akkoord, protesteer die dan tijdig.

U wilt zelf afwijken bij een bestelling? Laat een leverancier toe om af te wijken van zijn algemene voorwaarden, bv. door u een langere garantie of een langere betalingstermijn toe te kennen, vraag hem dan om dit uitdrukkelijk te bevestigen of neem het op in de offerte, de bestelbon of het contract. Zo bent u tenminste gerust.