Algemene voorwaarden nu aan te passen?

Doet u zaken met andere ondernemers, dan moet u rekening houden met het feit dat er vanaf 01.12.2020 mogelijk beperkingen gelden voor uw algemene voorwaarden! Hoezo en moet u die voorwaarden dan nu dringend aanpassen?

Aanverwante documenten
Beperking in algemene voorwaarden?
Bestaat al ten aanzien van consumenten. Inderdaad! In een overeenkomst die uw onderneming sluit met een consument, mogen geen clausules staan die een manifest onevenwicht creëren ten nadele van de consument.

Vanaf 01.12.2020 ook tussen ondernemingen. Een soortgelijke beperking komt er nu ook tussen ondernemingen onderling, dus in zgn. b2b-relaties. Eens kijken hoe dat zit…

Zwarte lijst: sowieso onrechtmatig. Een aantal clausules in de algemene voorwaarden in b2b-relaties zijn vanaf dan sowieso onrechtmatig. Zo wordt het bv. verboden de kennisname of de aanvaarding van de andere partij vast te stellen met bedingen waarvan deze niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen vóór het sluiten van de overeenkomst.

Grijze lijst: vermoed onrechtmatig te zijn. Dit is bv. het geval voor een clausule die uw onderneming het recht verleent om zonder geldige reden de prijs, de kenmerken of de voorwaarden van een overeenkomst eenzijdig te wijzigen.

Nu dringend iets doen of niet?
Niet nodig voor bestaande contracten. De nieuwe wet geldt vanaf 01.12.2020, maar wel enkel voor nieuwe contracten die u na die datum sluit. Ze is dus niet van toepassing op overeenkomsten die al lopen op 01.12.2020.

De bepalingen van uw op 01.12.2020 reeds aangegane overeenkomsten hoeft u dus niet aan te passen.

Clausules van de zwarte lijst? Als een beding ‘te ver gaat’, zal het voor nieuwe contracten na 01.12.2020 nietig zijn. U kunt zich daar dan niet op beroepen en dat beding in principe zelfs niet laten matigen. Anderzijds blijft de overeenkomst zelf wel bestaan en blijft die bindend voor de partijen op voorwaarde dat ze zonder de onrechtmatige bedingen kan blijven voortbestaan.

Iets doen? U kunt nu al, als voorbereidend werk op nieuwe contracten na 01.12.2020, de bedingen die op de zwarte lijst staan uit uw algemene voorwaarden schrappen. Die zullen vanaf dan sowieso toch nietig zijn.

Zet in uw algemene voorwaarden een clausule dat als er een bepaalde voorwaarde nietig is, die gematigd wordt tot een bepaling die wel geldig is, of minstens dat u met de andere partij dan zal onderhandelen over het vervangen van de nietige clausule door een andere die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige bepaling.

Iets doen aan clausule van de grijze lijst? Bedingen die vermoed worden onrechtmatig te zijn, hoeft u niet altijd te vervangen. U mag daar nl. het tegenbewijs leveren dat die clausule niet onrechtmatig is. Slaagt u daarin, dan is het beding niet nietig en kunt u zich er toch nog op beroepen.

Tegenbewijs leveren? Dat kan bv. door te wijzen op de specifieke aard van het goed of de dienst, het feit dat in de sector waarin u actief bent, zulke clausules gebruikelijk zijn, de specifieke aard van de commerciële relaties met uw klant, enz. U kunt ook wijzen op het feit dat u en uw klant werkelijk tot een dergelijke regeling wilden komen.