Zelf naar de rechtbank voor kleine onbetaalde facturen? 

Een klant betaalt een kleine factuur niet. U ziet echter op tegen de kosten van een advocaat. Kunt u dan niet zelf naar de rechtbank stappen, zonder tussenkomst van een advocaat? Hoe gaat u daarbij te werk?

Kleine factuur niet betaald?

U maakte het allicht ook al mee… U doet hier of daar een klein werkje of een levering en stuurt uw klant een factuur van enkele honderden euro’s. Die blijft echter onbetaald, ondanks een ingebrekestelling aan uw klant (zelfs eventueel door een deurwaarder, advocaat of incassobureau). U moet dan kiezen… Ofwel onderneemt u verdere stappen, ofwel ‘vergeet’ u die factuur maar. Alleen ziet u ertegenop om de kosten van een advocaat voor zo’n procedure te moeten betalen (“ pff, dat gaat mij meer kosten dan wat het kan opbrengen” ).

 

Zelf naar de rechtbank? Dat is inderdaad een optie. Als u een zaak start voor de rechtbank, hoeft u niet noodzakelijk een beroep te doen op een advocaat. U kunt ook zelf uw zaak behartigen en het maakt daarbij niet uit of u via een eenmanszaak dan wel een vennootschap werkt.

Werkt u met een vennootschap, dan is het wel van belang om op de zitting te kunnen bewijzen dat u de vennootschap mag vertegenwoordigen. Neem een kopie mee van de statuten, uw benoeming als bestuurder en uw identiteitskaart.

Hoe te werk gaan? 

Dagvaarding maken. Daar moet u dan mee beginnen. U zal uw klant moeten laten dagvaarden door een gerechtsdeurwaarder.
Die zal de zaak voor de bevoegde rechtbank moeten brengen. Werkt u via een advocaat, dan maakt die zo’n dagvaarding op.

Behartigt u uw eigen zaak, vraag dan aan de deurwaarder om zo’n dagvaarding op te stellen. Als u hem uw openstaande facturen, uw algemene voorwaarden en de ingebrekestelling die u stuurde, bezorgt, dan zal de gerechtsdeurwaarder wel bereid zijn om zelf de dagvaarding op te stellen.

Er zijn regels. Is de dagvaarding uitgebracht, dan moet u ervoor zorgen dat u op de dag van de zitting ook naar de rechtbank gaat. Zorg ervoor dat u bij het begin van de zitting aanwezig bent en meldt u aan. Weet dat de zaken waarin er advocaten aanwezig zijn meestal voorgaan. Neem uw bewijsstukken mee (geïnventariseerd) en overhandig die aan de rechter. Neem ook een kopie mee voor de tegenpartij.

Tip 1.  Komt uw klant niet opdagen, vraag dan aan de rechter om een verstekvonnis.

Tip 2.  Heeft u meerdere klanten die niet betaalden, vraag dan aan de deurwaarder om die allen tegen dezelfde zitting te dagvaarden. U hoeft dan niet telkens een halve dag op de rechtbank te zitten per zaak.

Een discussie en dan? Het kan ook zijn dat uw klant een advocaat in zijn plaats stuurt of dat er een discussie ontstaat die uw petje te boven gaat. Die discussie kan bv. procedureel zijn (er gelden nu eenmaal heel wat regeltjes over hoe een procedure verloopt) of inhoudelijk.

U kunt dan aan de rechter vragen of die de zaak kort wil uitstellen. Dat geeft u de mogelijkheid om alsnog naar een advocaat stappen om u te helpen.

Een alternatief. Heeft u geregeld eens kleine facturen die niet betaald worden, dan zou u ook een soort abonnementssysteem met een advocaat kunnen afspreken. U kunt dan een interessant tarief afspreken dat uw advocaat u zal aanrekenen (waardoor het sop de kool wel waard is).

Informeer eventueel bij verschillende advocatenkantoren welke voorwaarden zij u hierbij kunnen aanbieden.

 

Wil jij ook een beter rendement?

Ben jij ook geïnteresseerd en wil jij sneller en efficiënter werken? Wil jij een klantenvriendelijke opvolging van je debiteuren?

Ben je financieel directeur en wens je de DSO te verlagen of de liquiditeit en de cashflow te verbeteren?

Een vraag?

Zit je met een vraag of vind je niet wat je zoekt? Aarzel niet om een vraag te stellen.