Uw klant laten betalen als die een online aankoop herroept?

De coronacrisis doet u overwegen om met een eigen webshop te starten. U ziet echter op tegen de verzend- en terugzendkosten als een particuliere klant zich bedenkt. Kunt u die ten laste leggen van de klant? Hoe gaat u daarbij te werk?

Goederen retour

Herroepingsrecht? Daar heeft het inderdaad mee te maken. Als u producten via een webshop verkoopt aan consumenten, dan hebben die een bedenktijd. Meer bepaald kunnen zij alsnog afzien van de aankoop binnen de 14 kalenderdagen. Die termijn begint te lopen vanaf het moment dat het bestelde product geleverd werd bij de klant.

U moet de koper ook informeren over het bestaan van dit herroepingsrecht. Doet u dat niet, dan wordt de herroepingstermijn met maar liefst 12 maanden verlengd.

Niet voor alles. Voor een beperkt aantal producten heeft uw klant geen dergelijk herroepingsrecht. Het gaat daarbij onder andere om gepersonaliseerde goederen (bv. maatkledij of producten die u van de naam van de klant voorzag), verzegelde producten waarvan de klant het zegel na de levering verbrak (bv. parfum en cosmetica) en bederfelijke producten.

Kosten ten laste van klant leggen

Terugbetalen. Als de klant zich bedenkt en de aankoop herroept, dan moet u de door de klant betaalde sommen aan deze terugbetalen. U moet dit doen binnen de 14 dagen vanaf het moment dat u de herroeping vernam.

 Let op! U moet daarbij niet alleen de eigenlijke aankoopprijs die de klant u betaalde terugbetalen, maar ook de leveringskosten die u aanrekende en de eventuele taksen die aangerekend werden. Uw klant kan ook vragen dat u dezelfde betalingswijze gebruikt dan diegene die de klant gebruikte toen hij de bestelling plaatste.

Bedenking 1. Koos de klant voor een andere (bv. snellere) leveringswijze dan de standaardmanier waarop u online aankopen laat leveren, dan kan het zijn dat daar extra kosten aan gekoppeld waren. Die extra kost moet u als de klant zich bedenkt niet terugstorten.

Bedenking 2. U mag wachten met het terugstorten totdat u alle goederen teruggekregen heeft van de klant, of tot de klant aangetoond heeft dat hij de goederen heeft teruggezonden, naargelang van welk tijdstip eerst valt.

Kosten van terugsturen. Als de klant de aangekochte goederen nadat die zich bedacht heeft, niet zelf terugbrengt naar uw winkel, dan zijn er ook kosten verbonden aan het terugsturen daarvan. Die kosten moet u niet noodzakelijk ten laste nemen. U kunt dus vragen dat de kosten daarvan betaald worden door de klant. U kunt er natuurlijk ook altijd voor opteren (bv. om commerciële redenen) om deze kosten zelf te dragen.

 

een online aankoop herroept

U moet de klant er dan wel vóór de aankoop van verwittigen dat die bij een herroeping de kosten van het terugzenden moet betalen. Doet u dat niet, dan zal u deze kosten alsnog zelf moeten dragen.

Beschadigde producten. De klant mag het product dat u hem toestuurt uitproberen en inspecteren om op die manier de eigenschappen ervan te bekijken en te zien of het goed werkt. Meer mag hij niet doen. Hij mag het bv. geen tien dagen gebruiken om het vervolgens terug te sturen. Doet de klant dat toch, dan kunt u een vergoeding vragen voor de waardevermindering die het product onderging. U kunt die vergoeding dan aftrekken van het bedrag dat u aan de klant moet terugbetalen.

Wil jij ook een beter rendement?

Ben jij ook geïnteresseerd en wil jij sneller en efficiënter werken? Wil jij een klantenvriendelijke opvolging van je debiteuren?

Ben je financieel directeur en wens je de DSO te verlagen of de liquiditeit en de cashflow te verbeteren?

Een vraag?

Zit je met een vraag of vind je niet wat je zoekt? Aarzel niet om een vraag te stellen.