Nog wat meer bescherming tegen late betalers

Met welke wijzigingen moet u zoal rekening houden voor bescherming tegen late betalers? De Wet betalingsachterstand die speelt wanneer u als ondernemer zakendoet met andere ondernemers, is sinds kort gewijzigd. 

De zgn. Wet betalingsachterstand

Als u zakendoet met andere ondernemers, dan is de zgn. Wet betalingsachterstand in handelstransacties van toepassing. Die wet voorziet onder andere binnen welke termijn uw facturen betaald moeten worden en welke interest en schadevergoeding u kunt vragen als uw klant uw facturen niet op tijd betaalt. De wet is alleen van toepassing tussen ondernemers. Doet u zaken met een consument (particulier), dan geldt deze wet niet.

 

 

Aanpassingen. Op 15 juli werden in het parlement een aantal aanpassingen aan deze wet gestemd. De bedoeling daarvan is om de kleinere ondernemers nog verder te beschermen tegen (grotere) klanten die soms moeilijk of laattijdig betalen.

Welke relevante wijzigingen?

Individuele betalingstermijn afspreken? Indien uw klant een langere betalingstermijn vraagt van uw facturen dan de termijn die u gewoonlijk geeft, dan zijn er daar grenzen aan. De betalingstermijn die u afspreekt, mag namelijk maar maximaal 60 kalenderdagen bedragen.

Zet uw klant in het contract of in de algemene voorwaarden dat hij toch een langere termijn wil, dan is die clausule niet geldig! Ze wordt dan voor niet-geschreven gehouden waardoor de termijn van meestal 30 kalenderdagen die in de Wet betalingsachterstand voorzien is, toepassing vindt.

Zijn er afspraken op sectorniveau worden mogelijk? De nieuwe wet laat toe dat er op sectorniveau afspraken gemaakt worden die eventueel wel voorzien in een langere betalingstermijn dan 60 dagen. Het valt nog af te wachten of daar gebruik van gemaakt zal worden…

Procedure van aanvaarding werd soms misbruikt. Het kan gebeuren dat uw klant met u afspreekt dat er een bepaalde procedure van toepassing is ter verificatie van de conformiteit van de goederen of diensten met de overeenkomst. In de praktijk werd deze procedure echter weleens misbruikt om de betalingstermijn te ‘verlengen’ door die pas te laten lopen vanaf het moment dat die verificatie achter de rug was.

Dat ‘misbruik’ is nu verleden tijd. De wet zegt nl. dat als uw klant zo’n procedure wil, de termijn voor deze verificatie integraal deel uitmaakt van de betalingstermijn. De betalingstermijn wordt dus niet verlengd met de termijn voor verificatie.

Automatisch recht op interesten. De nieuwe wet geeft u verder het recht om interesten te vragen zonder dat u een ingebrekestelling moet sturen. U heeft daar ‘automatisch’ recht op vanaf de dag na deze waarop uw klant de factuur uiterlijk betaald moet hebben, tenzij uw klant kan bewijzen dat hij niet verantwoordelijk was voor de vertraging.

Meer bescherming

Andere wijzigingen

De nieuwe wet bepaalt verder dat de ontvangstdatum van de factuur door uw klant niet contractueel vastgelegd mag worden. De werkelijke datum van ontvangst van uw factuur telt dus. Bovendien verplicht de nieuwe wet uw klant om u uiterlijk op het moment van ontvangst van de goederen of prestatie van de dienst alle informatie te bezorgen die nodig is opdat u uw factuur zou kunnen uitreiken.

Wil jij ook een beter rendement?

Ben jij ook geïnteresseerd en wil jij sneller en efficiënter werken? Wil jij een klantenvriendelijke opvolging van je debiteuren?

Ben je financieel directeur en wens je de DSO te verlagen of de liquiditeit en de cashflow te verbeteren?

Een vraag?

Zit je met een vraag of vind je niet wat je zoekt? Aarzel niet om een vraag te stellen.