Nog even snel beslag leggen bij een klant die niet betaalt?

Een van uw klanten betaalt zijn rekeningen maar niet en zit door de aanhoudende coronacrisis in slechte financiële papieren. U overweegt daarom om nog snel beslag te laten leggen op zijn goederen. Heeft dat echter wel zin en komt er trouwens niet sowieso een nieuw ‘staakt-het-vuren’ voor faillissementen?

Bewarend beslag leggen, heeft dat zin?

Biedt u extra bescherming? Neen, jammer genoeg niet. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, creëert een beslag geen voorrecht.

Geen voorrang bij faillissement dan? Neen, als uw klant uiteindelijk toch failliet zou gaan, zal u niet ‘bij voorrang’ betaald worden uit de opbrengst van de goederen die u in beslag nam. U blijft dus op dezelfde plaats komen in de rangorde van schuldeisers en u heeft geen voorrecht zoals bv. de RSZ, de Belastingen en het personeel.

Idee 1.  U kunt de kosten van het beslag zelf wel eventueel bij voorrang laten betalen door de curator als zgn. kosten tot behoud van de zaak.

Idee 2.  Legt u beslag op een onroerend goed, dan is een hypotheek die nadien gevestigd wordt, niet tegenstelbaar aan u.

Wel een vorm van beveiliging voor u. Het feit dat uw beslag geen voorrecht creëert, betekent niet dat het sowieso geen zin heeft om beslag te leggen. Door het beslag kunt u nl. verhinderen dat bepaalde vermogensbestanddelen van uw klant ‘verdwijnen’. Zo kan uw klant bv. gelden die op een rekening staan waarop beslag ligt, niet meer ‘uitgeven’, kan een onroerend goed waarop beslag ligt, niet meer verkocht worden, enz. U ‘beveiligt’ met andere woorden voor een stuk de activa van uw klant. 

Ook een pressiemiddel. Als u beslag laat leggen, kan dat schuldenaars ook weleens aanzetten om u alsnog maar snel te betalen om op die manier het beslag nog weg te krijgen en bv. verder te kunnen werken met de bankrekening waarop beslag ligt.

U mag als schuldeiser een beslag niet zomaar als pressiemiddel gebruiken. Doet u dat toch, dan kan dat weleens een misbruik van beslagrecht uitmaken. Uw klant zou dan verzet kunnen aantekenen tegen het beslag en eventueel zelfs een schadevergoeding van u vragen.

 

Is het sop de kool waard? Een beslag wordt gelegd via een gerechtsdeurwaarder en soms is er ook nog een machtiging nodig van de beslagrechter om tot het beslag te kunnen overgaan waarbij u daar (bv. via een advocaat) een verzoekschrift voor zal moeten neerleggen. Overweeg daarom altijd goed met uw advocaat of het wel de moeite is om zo’n beslag te leggen. De kostprijs van het beslag kan nl. aanzienlijk zijn, lees: weeg die zeker af tegen het te verwachten resultaat.

Voor een beslag onder derden (bv. op een bankrekening) is een machtiging van de beslagrechter niet altijd nodig. U kunt dat ook soms leggen louter op basis van de facturen die u aan uw klant verstuurde.

Nieuwe bevriezing van faillissementen 

Aangekondigd. De federale regering heeft inderdaad beslist om een nieuw zgn. moratorium in te voeren op faillissementen tot 31 januari 2021.
De wet daarover is echter nog niet verschenen… Als die er is, zullen wel uw klanten die in slechte papieren zitten door de coronacrisis tijdelijk niet failliet verklaard worden.

Dan ook geen roerend beslag mogelijk? Dat hangt af van wat er in de wet geformuleerd wordt. Zolang die niet in het Staatsblad gepubliceerd wordt, kunt u zeker nog een beslag laten leggen…

Wil jij ook een beter rendement?

Ben jij ook geïnteresseerd en wil jij sneller en efficiënter werken? Wil jij een klantenvriendelijke opvolging van je debiteuren?

Ben je financieel directeur en wens je de DSO te verlagen of de liquiditeit en de cashflow te verbeteren?

Een vraag?

Zit je met een vraag of vind je niet wat je zoekt? Aarzel niet om een vraag te stellen.