Arbitragebeding: een goed idee of niet? 

Een collega-zelfstandige regelt al zijn discussies met klanten en leveranciers buiten de rechter om door in zijn contracten een arbitragebeding op te nemen. Wat is dat precies en is zo’n clausule altijd interessant of niet?

Geschil oplossing via zgn. arbitrage

Niet naar de rechter. 

Als u een discussie heeft met een klant of een leverancier waar u onderling of via bemiddeling niet uit geraakt, dan zal een van u beiden de zaak allicht voor de rechtbank brengen. Door echter een arbitragebeding in te lassen in uw algemene voorwaarden of in het contract met uw klant (of leverancier), kunt u dat vermijden.

Wel naar een ‘arbiter’.

Door een arbitrageclausule kunt u nl. voorzien dat bij een geschil niet de gewone rechtbanken bevoegd zijn, maar wel een of andere scheidsrechter, arbiter. Kwestie van meteen bij ‘specialisten uit het vak’ terecht te komen… Die arbiter zal dan, net zoals de rechter, een bindende uitspraak doen over het geschil.

Waarmee rekening houden? 

Opdat zo’n arbitrageclausule geldig zou zijn, moeten beide contractspartijen de clausule aanvaard hebben. Verder is het ook van belang dat u ervoor zorgt dat het duidelijk is wie de arbitrage zal doen. Kies voor een betrouwbare organisatie met een goede reputatie (bv. CEPANI).


Doet u dat niet, dan riskeert u discussies over de geldigheid van de clausule. Bovendien kan het gebeuren dat dan de kwaliteit van de arbiter te wensen overlaat.

Een geschil en dan?

Heeft u een geschil met de andere partij, dan zal u de zaak op een correcte wijze bij de arbiter aanhangig moeten maken. Hoe dat moet gebeuren, blijkt uit het arbitragereglement dat de door u gekozen instantie heeft.

Maakt u de zaak toch aanhangig bij de gewone rechtbank, dan is de kans groot dat de andere partij inroept dat die niet bevoegd is waardoor de rechtbank uw vordering zal afwijzen.

 Houd er ook rekening mee dat er vaak zeer strikte regels gelden over hoe u uw argumenten en stukken moet overmaken, hoe zo’n zaak uiteindelijk al dan niet nog gepleit wordt, enz. Leeft u deze regels niet na, dan is de kans groot dat er met uw opmerkingen geen rekening gehouden wordt.

 

Altijd interessant of enkel soms?

Wanneer kan het interessant zijn? Een van de voordelen van een arbitrage is dat u een heel gespecialiseerd iemand kunt laten beslissen over uw discussie en u kunt vaak ook op een relatief korte termijn tot een uitspraak komen. Het kan dus nuttig zijn als u een complexe overeenkomst sluit waar veel geld mee gemoeid is. Ook bij grote discussies tussen bedrijven die in verschillende landen gevestigd zijn, kan een arbitrage nuttig zijn.

 

Wanneer niet interessant? In de overgrote meerderheid van de ‘gewone’ discussies (bv. onbetaalde facturen) waarin u terecht zou kunnen komen, geldt dit zgn. voordeel niet. Het kan u integendeel zelfs zuur opbreken om dan met zo’n bepaling opgezadeld te zitten. Zo is een arbitrageprocedure bijzonder formalistisch en is de kostprijs ervan veel hoger dan die van de ‘gewone’ rechtbank. U heeft in een eerder eenvoudig geschil ook lang niet altijd sneller een beslissing via arbitrage dan dat u die voor de rechtbank kunt krijgen en u kunt desgevallend ook geen beroep aantekenen.

 

Alleen in specifieke situaties dus? Ja! Het is m.a.w. zeker niet aangewezen om een arbitrageclausule in elk contract te voorzien of die standaard in uw algemene voorwaarden op te nemen. Enkel bij grote internationale overeenkomsten of contracten waar echt veel geld mee gemoeid is, is een arbitragebeding te overwegen.

Wil jij ook een beter rendement?

Ben jij ook geïnteresseerd en wil jij sneller en efficiënter werken? Wil jij een klantenvriendelijke opvolging van je debiteuren?

Ben je financieel directeur en wens je de DSO te verlagen of de liquiditeit en de cashflow te verbeteren?

Een vraag?

Zit je met een vraag of vind je niet wat je zoekt? Aarzel niet om een vraag te stellen.