Hoe u zo goed mogelijk wapenen tegen factuurfraude?

Het bedrijf van een klant is door de crisis in slechte papieren geraakt en is onlangs overgenomen. Kunt u dan zonder meer aan de overnemer de betaling van uw openstaande facturen vragen of niet? Waar hangt dat van af?

Even kaderen

Uw klant is overgenomen. Het gebeurt jammer genoeg meer dan eens dat ondernemers er de brui aan geven en beslissen om de aandelen van hun bedrijf te verkopen of om hun handelszaak over te dragen. Of ze gaan failliet en de curator vindt een overnemer voor het bedrijf. Zo is onlangs ook een van uw klanten overgenomen…

Uw centen bij de overnemer halen? Dat zal ervan afhangen hoe die overname gedaan is. Eens kijken hoe dat zit…

Aandelen van klant zijn overgedragen

Kunt u bij de overnemer terecht? Als uw klant de aandelen van zijn vennootschap overdraagt, dan verandert er voor u eigenlijk niets. Uw factuur gericht aan de vennootschap (waarvan de aandelen overgedragen zijn) moet nog altijd door die vennootschap betaald worden. Het feit dat daar nu andere aandeelhouders aan het roer staan, is niet van belang.

Gaf een van de vroegere aandeelhouders u een waarborg voor de betaling van de factuur (bv. een borgstelling), dan blijft die ook bestaan. De overdracht van de aandelen doet die waarborg niet vervallen.
De overdrager van de aandelen kunt u in principe wel niet aanspreken, tenzij er bv. sprake zou zijn van een oprichters- of bestuurdersaansprakelijkheid of er sprake was van een vennootschapsvorm waar de aandeelhouders zelf privé ook aansprakelijk zijn voor de schulden (bv. een VOF).

Handelszaak van klant is overgenomen

Kunt u bij de overnemer terecht? In principe niet! Verkoopt uw klant (ongeacht of dat een vennootschap dan wel een eenmanszaak is) enkel zijn handelszaak of bepaalde bestanddelen daarvan (bv. het cliënteel, de stock, enz.), dan kunt u niet zomaar bij de overnemer aankloppen om de betaling van uw facturen te krijgen. Die nam immers de schulden (en de openstaande facturen) van uw klant niet over.

Iets anders is het als uw klant en de overnemer afgesproken zouden hebben dat deze laatste zal overgaan tot betaling van uw facturen. Deze afspraak bindt u dan trouwens niet, lees: u kunt zelf ook nog altijd aankloppen bij uw oorspronkelijke klant. Die kan zich dan niet verschuilen achter zijn afspraak met de overnemer om u niet te betalen.

Weet u dat die overdracht eraan zit te komen, dan zou u eventueel beslag onder derden kunnen leggen om zo de koopprijs onder beslag te leggen.

Goed om te weten. Het kan ook gebeuren dat de overnemer, hoewel die uw facturen strikt genomen niet moet betalen, absoluut verder met u in zee wil gaan. U kunt dat dan eventueel aangrijpen om te zeggen dat u dat wel wilt doen op voorwaarde dat hij tussenkomt in uw onbetaalde facturen. 

Wat dan bij een faillissement?

Centen zeker kwijt? Gaat uw klant failliet en beslist de curator om een deel van de activiteit te verkopen, dan kunt u al evenmin bij de overnemer aankloppen. U zal dan een aangifte van schuldvordering moeten indienen in het faillissement en ‘hopen’ dat er daar uiteindelijk nog iets uitkomt.

U moet deze aangifte doen binnen de termijn die in het faillissementsvonnis staat (veelal binnen de maand na het faillissement) en online via RegSol. Heeft u een voorrecht, dan is het trouwens belangrijk daar ook melding van te maken.

Iets anders is het als uw klant en de overnemer afgesproken zouden hebben dat deze laatste zal overgaan tot betaling van uw facturen. Deze afspraak bindt u dan trouwens niet, lees: u kunt zelf ook nog altijd aankloppen bij uw oorspronkelijke klant. Die kan zich dan niet verschuilen achter zijn afspraak met de overnemer om u niet te betalen.

Weet u dat die overdracht eraan zit te komen, dan zou u eventueel beslag onder derden kunnen leggen om zo de koopprijs onder beslag te leggen.

Goed om te weten. Het kan ook gebeuren dat de overnemer, hoewel die uw facturen strikt genomen niet moet betalen, absoluut verder met u in zee wil gaan. U kunt dat dan eventueel aangrijpen om te zeggen dat u dat wel wilt doen op voorwaarde dat hij tussenkomt in uw onbetaalde facturen.

 

Wil jij ook een beter rendement?

Ben jij ook geïnteresseerd en wil jij sneller en efficiënter werken? Wil jij een klantenvriendelijke opvolging van je debiteuren?

Ben je financieel directeur en wens je de DSO te verlagen of de liquiditeit en de cashflow te verbeteren?

Een vraag?

Zit je met een vraag of vind je niet wat je zoekt? Aarzel niet om een vraag te stellen.