Diensten

eXago heeft zich gespecialiseerd naar bedrijven die in hoofdzaak in een Business to Business omgeving werken. Hierbij geldt er geen onderscheid of de debiteuren zich in het binnen- of het buitenland bevinden.

Beheer over de grenzen heen

eXago stelt haar professionalisme ten dienste van bedrijven die communiceren met hun klanten in de vijf basistalen: Nederlands, Engels, Frans, Duits & Italiaans. Onze klanten hebben een outsource mentaliteit in de deeltaken die hun financieel voordelig zijn.

Flexibele medewerkers

Je hebt geen fulltime medewerker meer nodig om onregelmatig administratief werk te verrichten. Je krijgt iemand met kennis van zaken. Zo ben je ineens verlost van de selectie procedure en de onbeschikbaarheid door vakantie of ziekte.

Juridische bijstand

eXago wil je ook hiervan permanent op de hoogte houden. Juridische dossiers vormen een belangrijk onderdeel bij het opstellen van de jaarrekening. Deze informatie is daarom via onze online-opvolging 24 op 24 bereikbaar voor interpretatie.

Commerciële inslag

Op termijn zorgen wij ervoor dat je klanten zich strikter aan de vervaldag op de factuur gaan houden en dat het totale saldo aan vervallen vorderingen daalt. Niet alleen komen de betalingen vlotter binnen, je krijgt ook snel zicht op al je wanbetalers.

Voorkom liquiditeitsproblemen

Wij helpen je geld uit te sparen. Door laatbetalers tijdig – slechts enkele dagen na de vervaldag- aan te manen win je veel geld onder de vorm van krediet, rente en terug gewonnen rentederving. Een geldstroom die een directe invloed heeft op je liquiditeit en uiteindelijk ook op je cashflow.

eForos: eXago online opvolging

eXago vertrekt vanuit uw boekhouding. Fundamenteel voor een goede opvolging zijn actuele gegevens. Daarvoor moet je niets extra doen, de exportfunctie voor de ‘aging list’ van jouw boekhoudprogramma volstaat voor ons om mee te werken. eForos vergt geen extra administratieve inspanning!

Download eForos (aanmelden enkel mogelijk voor klanten)

eForos: de credit collector tool

Dit is een tool om op geheel persoonlijke wijze laattijdige debiteuren aan te manen. Ontwikkeld vanuit de gebruiker waardoor de telefonische opvolging afhankelijk van het programma dat u gebruik tussen de 25 en 50% sneller verloopt. Tijdswinst en dus minder kosten!

Order to cash

Vanaf de bestelling adviseren wij onze klanten in het nemen van financiële risico’s. Omdat voorkomen beter is dan genezen ondersteunen wij bedrijven bij het bepalen van de krediettermijn en de kredietlimiet. In samenwerking met Agrandi ontwierpen wij daarom de eforos-krediettool. Een app die het toelaat om op een verantwoordde manier klanten krediet te geven.

In house of remote

Afhankelijk van uw voorkeur kan onze collection medewerker de taken bij u op kantoor uitoefenen of bij ons. De moderne collection systemen zijn applicaties die in de cloud draaien of het toelaten om op een andere plaats te werken. En eXago …die werkt volgens uw voorkeur!

Flexibele taken

Alvorens er kan opgevolgd worden, dient de boekhouding in orde te zijn. Tip: via Coda -bestanden gaat dat enorm vlot; lees: low cost) Of nog eerder, eerst moet er een factuur gemaakt worden, misschien heeft de klant een klacht en dient die opgelost te worden…u vraagt, eXago lost het op.

Wil jij ook een beter rendement?

Ben jij ook geïnteresseerd en wil jij sneller en efficiënter werken? Wil jij een klantenvriendelijke opvolging van je debiteuren?

Ben je financieel directeur en wens je de DSO te verlagen of de liquiditeit en de cashflow te verbeteren?

Een vraag?

Zit je met een vraag of vind je niet wat je zoekt? Aarzel niet om een vraag te stellen.