De goederen van uw klant bijhouden totdat hij u betaalt?

Kunt u dan de goederen van uw klant bijhouden? Een van uw klanten betaalt uw facturen niet op tijd. Kunt u dan zomaar weigeren om zijn goederen die zich bij u bevinden aan hem terug te geven? Kunt u afspraken op dat vlak maken in de overeenkomst die u met uw klant sluit?

 

Uw klant betaalt niet…

Opdracht voor een klant. Een klant vraagt u om bepaalde goederen te herstellen of hij stelt u allerhande materiaal ter beschikking (bv. een pc, smartphone, enz.) om u toe te laten uw opdracht naar behoren uit te voeren.

Als uw klant dan nadien uw factuur niet betaalt en vraagt om zijn goederen terug te geven (omdat hij bv. de samenwerking stopt), dan kunt u wel eens geneigd zijn om dat te weigeren. “Ik geef u uw spullen maar terug zodra u mijn rekeningen betaald heeft.”

U houdt dus zijn goederen bij?

Op basis van het zgn. retentierecht: U kunt zich in bepaalde situaties inderdaad beroepen op het retentierecht. Dat recht geeft u de mogelijkheid om te weigeren de goederen van uw klant terug te geven zolang hij uw facturen niet betaalt.

–  Om het retentierecht te kunnen uitoefenen, moet u het goed op een geoorloofde wijze ontvangen hebben.

–  Wilt u zich op zo’n retentierecht beroepen, zorg er dan voor dat u de goederen niet vrijwillig afgeeft aan uw klant. Doet u dat toch, dan ‘verdwijnt’ uw retentierecht en bent u dat kwijt.

Gaat uw klant failliet, dan wordt uw vordering uit hoofde van uw facturen bij voorrang betaald uit de opbrengst van de goederen waarop u een retentierecht had.

Link tussen uw vordering en zijn goederen

Er moet inderdaad een nauw verband bestaan tussen uw vordering en het goed dat u weigert terug te geven. Gaat het bv. om een goed bij u binnengebracht voor een herstelling en heeft uw niet-betaalde factuur betrekking op die herstelling, dan is er een voldoende verband aanwezig. Iets anders wordt het als u bv. bepaalde materialen in uw bezit heeft die op zich niets te maken hebben met uw facturen (bv. een pc die u mag gebruiken).

Voor bepaalde sectoren geldt een specifieke (ruimere) regeling. Zo heeft een commissionair-expediteur bv. ook een retentierecht op de koopwaar die de klant in diens bezit geeft.

Op basis van gemaakte afspraken:

In uw algemene voorwaarden (of in het contract dat u met de klant sluit) kunt u het recht om zijn goederen bij te houden totdat u betaald wordt, ook nog uitbreiden. Zo zou u bv. kunnen bepalen dat u alle goederen die eigendom zijn van uw klant en die zich in uw bezit bevinden, mag weigeren terug te geven tot uw klant uw rekening betaald heeft.

In de relatie met uw klant is een dergelijke bepaling o.i. geldig. Zorg er dan wel voor dat u kunt aantonen dat uw klant uw algemene voorwaarden ook effectief aanvaardde.

Gaat uw klant uiteindelijk failliet, dan zal u met deze bepaling niet veel kunnen doen omdat ze niet tegenstelbaar is aan de andere schuldeisers van uw klant. U zal dan de goederen moeten afgeven aan de curator en deelt er niet zomaar meer in mee.

 

Beslag leggen als ultieme middel?

Kunt u zich niet op een retentierecht of uw algemene voorwaarden beroepen, dan kunt u er eventueel nog aan denken beslag te leggen op de goederen van de klant die zich bij u bevinden. U moet daarvoor de machtiging van de rechtbank vragen.

Weet dat zo’n beslag geen voorrecht creëert. Gaat uw klant uiteindelijk failliet, dan krijgt u door het beslag niet meer rechten op de goederen dan de rechten die u voordien al had.

Wil jij ook een beter rendement?

Ben jij ook geïnteresseerd en wil jij sneller en efficiënter werken? Wil jij een klantenvriendelijke opvolging van je debiteuren?

Ben je financieel directeur en wens je de DSO te verlagen of de liquiditeit en de cashflow te verbeteren?

Een vraag?

Zit je met een vraag of vind je niet wat je zoekt? Aarzel niet om een vraag te stellen.